Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

In het nieuwe seizoen 2018/2019 organiseren we een groot aantal cursussen, leerhuizen en lezingen over onderwerpen die ertoe doen.

Ook dit jaar rekenen we op een grote kring van belangstellenden, binnen en buiten onze beide wijkgemeenten. Wij zijn daarom verheugd dat ook de activiteiten van de Grote Kerk nu in dit programma ‘Verdieping in West+‘ zijn opgenomen (vandaar de + achter West).

In de loop van 2019 zullen er nog enkele cursussen bijkomen die nu nog in voorbereiding zijn. Via de websites en ‘Perspectief’ houden we u op de hoogte.

Commissie Verdieping in West,
Senno Verduijn,
tel. 055-3015039
Pleun de Heer, tel. 055-5223471