Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Onze Wijkkerkenraad heeft zijn Visie over Kinderen en Jongeren in onze Wijkgemeente geformuleerd in drie kernbegippen: dialoog, levensbeschouwelijke ontwikkeling en de lerende gemeenschap. Het beleidsplan met daarin de visie is opgenomen onder de tab “Beleidsplan jeugd”.

Sylvia van der Hoeven en Saskia ter Beeke zijn onze jeugdouderlingen. Klazina Dobber is onze jeugddiaken.

Kinderen en jongeren hebben een belangrijke plaats in onze wijkgemeente. Daarom organiseren wij voor hen tal van activiteiten.

Voor de communicatie over de kinderkring, de kelderkerk en de jongerensoos wordt veel gebruikt van een App-groep en van e-mail. Daarom is het handig als we van iedereen een 06-nummer en/of e-mailadres hebben. Dit kunnen jullie doorgeven via de mail:  of via WhatsApp: 06-20584707 (Rianne Bisschop). Daarbij graag de namen en leeftijden van de kinderen opgeven, zodat we ze in de juiste App-groep kunnen plaatsen.

Oppasdienst

Voor kinderen van 0 – 4 jaar

Elke zondagochtend (ook in de zomervakantie) wordt er tijdens de dienst in de Jachtlaankerk voor kinderoppas gezorgd. De oppas is vanaf 9.30 uur aanwezig in een nevenruimte van de kerk.

Voor de zegen of na de dienst kunt u uw kind(eren) weer ophalen.
Heeft u, heb jij…

– speelgoed, voorleesboeken, tekenpapier e.d.

– vragen, opmerkingende mogelijkheid om mee te draaien in het oppasrooster

neem dan contact op met:
Liesbeth van Maaren
telefoon 055 751 90 52
e-mail: 

Kinderkring

Kinderkring

Vanaf zondag 20 september is er kinderkring in de kerk.
Omdat we het zo veilig mogelijk willen houden voor iedereen gaat het in de kerk anders dan anders.
Hoe gaat het in de kerk? Hoe gaat het in de KinderKring?
Dat lees je in: Kinderkring najaar 2020.
Daarin staat ook hoe je je moet aanmelden voor de kerkdienst/Kinderkring en welke bijzondere kerkdiensten en projecten er zijn.

Met kinderkring maken we elke zondag 2 groepen. De jongste groep is bedoeld voor de kinderen die op de basisschool in groep 1 tot en met 4 zitten. De oudste groep is: groep 5 tot en met 8 van de basisschool.

Kelder-workshops2Kinderkring1

 

 

 

 

Eens in de 6 weken is er kinderkring+. Dan vertellen we een verhaal met Godly Play en hebben we ruim tijd om te werken omdat we tijdens de collecte niet terug de kerk ingaan. De data voor Godly Play zijn opgenomen in de kalender/activiteiten.
Zit je in groep 7 of 8 dan hebben we speciaal voor jou 1 keer in de drie weken apart kinderkring, tegelijk met de kelderkerk.

Kelderkerk

Kelderkerk

Voor jongeren (12+ en 16+).
Ongeveer om de drie weken is er op zondag een eigen viering in de kelder van de Jachtlaankerk. Van 10.00 tot 11.00 uur komen ze daar om elkaar te ontmoeten, te vieren, te praten, te luisteren naar elkaar en gezellig samen te zijn.Kelderkerk

Kelderkerk is de plek waar je mag luisteren, ontmoeten, lachen, denken, vieren, praten en je eigen geluid mag laten horen, of juist stilte wilt brengen.

Kinder- en Jongerenkoor

Houd je ervan om te zingen? Kom dan eens meedoen!

Kinderkoor:
Elke donderdagavond van 18:45-19:30 uur repeteert het kinderkoor van de Jachtlaankerk.
Iedereen vanaf groep 3 (iedereen die een beetje kan lezen en/of snel liedjes uit het hoofd leert) kan mee komen zingen. Tijdens een repetitie zingen we liedjes en doen we oefeningen en spelletjes om te ontdekken wat je allemaal met je stem kunt doen. Een aantal keer per jaar zingen we mee in een kerkdienst. Onder meer met Kerst, Pasen en in doopdiensten.
Je kunt je aanmelden bij Martine Brussee. .

Jongerenkoor:

Jongeren werken een aantal keer per jaar mee aan een dienst. In de weken
daarvoor wordt dan samen gerepeteerd. De repetitiedagen/-tijden worden per keer afgesproken.
Lijkt het je leuk mee te zingen, meld je dan bij Esther Tuinier. 055-355 12 13,  .

Het kinder-/jongerenkoor wordt geleid door Martine Brussee.

Meedoen?
Lijkt het je leuk om mee te komen zingen, neem dan contact op met Martine of Esther. En: kom een keer kijken!

Voor foto’s: zie het foto-album: repetitie kinderkoor

Catechese

Cathechese

De wijkgemeenten rond de Jachtlaankerk en de Goede Herderkerk organiseren samen catechese voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool.
Groep 7 komt samen in het najaar van 2020, in de Goede Herderkerk, onder leiding van ds. Annelies Jans.
Groep 8 ontmoet elkaar in het voorjaar van 2021, in de Jachtlaankerk, onder leiding van ds. Michiel de Leeuw.

Rode draad is: ‘Wat zie je en wat betekent het?’
We hebben het over allerlei dingen die je i en rond de kerk hoort en ziet. We vertellen verhalen, we gaan samen een keer ergens naar toe, we versieren kaarsen, je leert een paar woorden Hebreeuws en nog veel meer.
Een leerzame ontdekkingstocht.

Meer informatie bij:
ds. Annelies Jans, , 06 39 18 36 39
ds. Michiel de Leeuw, , 06 42 98 90 96

Activiteiten

Gezinsdienst “Happy Family Hour”

Zondag 12 juli was het eindelijk zover: het Happy Family Hour, met recht een Happy Hour met 20 families bij elkaar.
Onder leiding van onze junior kelderkerkers zijn we gestart met “JLK in beweging.” Na deze vrolijke warming up was iedereen klaar voor de dienst met als thema: “Samen op weg naar vrijheid.” Er is gezongen door Vera en Floor Schilder, Kyra en Lieke van de Molen en het Kinderkoor o.l.v. Martine. Dominee Michiel hield een extra korte preek, gevolgd door een gevoelige nocturne van Chopin door Kyra, met daarna een pittige mondelinge overhoring van de preek door Ilse. Aansluitend werd onze kennis van corona en Exodus getest door Anne Sophie en Marieke met een quiz via Kahoot, een online quiz programma. En dat alles onder het genot van lekkere snoepjes en wat te drinken. De voorbeden werden uit de zaal verzameld en door de jongeren uitgesproken, waarbij kaarsjes werden gebrand.

Tijdens deze speciale dienst is ook afscheid genomen van onze 8e groepers: Lise, Stefan en Lieke. Met een mooie bijbel namens de Kerkenraad gaat ze op weg naar een volgende stap, naar de Kelderkerk.

Het Happy Family Hour sloten we af met het lied Love Shine a Light als uitsmijter. Love shine a light in every corner of the world. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic for every boy and girl, Let our love shine a light in every corner of the world. Met deze woorden kijkt de gezinsdienstcommissie terug op een hele fijne en mooie dienst die zeker naar meer smaakt.
De zomer gaan we in met genoeg inspiratie. Daar sluiten de woorden die het kinderkoor zong mooi bij aan:  ‘Nu wij uiteengaan vragen wij God: ga met uw licht voor ons uit! Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!’

Kelderkerk Junior@Home

Op vrijdagavond 22 mei hielden we een speciale Kelderkerk Junior@Home! Online verbonden waren Stefan, Rixt, Lieke, Ilse, Stella en Sophie.
Quizmaster was Michiel de Leeuw en zijn lieftallige en onmisbare assistente luisterde naar de naam Evelyn!
Na een rondje “Hoe gaat het?” (goed dus), zijn we snel gestart met een nagelbijtende Bijbelquiz! Je kon de hersens van de deelnemers door het scherm heen horen kraken toen de ene na de andere uitdagende multiple choice vraag werd gesteld, soms voorafgegaan door een filmpje of verhaal.
Er stond ook wél wat op het spel: een snoepzak van Jamin die het hele beeldscherm vulde!
Al gauw werd duidelijk dat Sophie hoge ogen gooide met haar gedegen bijbelkennis. Dat krijg je als je goed oplet bij catechisatie. Stefan kon haar lange tijd bijbenen, maar moest op een goed moment toch afhaken en werd eervol tweede.
De snoepzak ging naar Sophie die beloofde om ‘m thuis te delen met haar broer en zus, want, jongelui, geven maakt gelukkiger dan ontvangen (Handelingen 20 : 35, maar dat wisten jullie natuurlijk al 😉).
Na de bijbelquiz hebben we nog even met elkaar gebrainstormd over de invulling van een gezinsdienst met alle kinderen, jongeren en hun ouders, die we nog voor de zomer in de Jachtlaankerk willen organiseren (corona volente): ideeën genoeg, waarvoor dank!
En toen het uur om was, verlieten wij moe, maar voldaan de digitale Kelderkerkruimte.

Pasen 2020
Afgelopen Paasweekend hebben we paaseieren versierd. Op de foto het feestelijke resultaat.

Kelderkerk challenge: Jacht op de Paashaas|
Zaterdagavond 11 april was het bij een deel van onze gemeenteleden iets minder rustig dan we op ‘Stille zaterdag’ gewend zijn. Om 9 uur zaten acht deelnemende gezinnen klaar voor de jacht op de trofee, een heerlijke chocolade paashaas van bakkerij Maassen. Met de belofte dat de troffee op 1e Paasdag door Michiel zelf werd afgeleverd, kwam de winnaarsmentaliteit naar boven.
Roast of praise?
Hoe doe je dat? Een evenement organiseren in deze gekke tijd? De moderne techniek biedt uitkomst! Via Whereby (soort Skype) speelden we de Paaschallenge. Via een kort filmpje heeft Michiel de Leeuw iedereen welkom geheten. Onder leiding van  quizmasters Saskia, Jasper en Sylvia en 1e assistent Olijn maakten de deelnemers een reis door het Bijbelse Paasverhaal in acht spellen. Er werd gepuzzeld, gemummificeerd, gerijmd, gepraised of geroast. De kandidaten lieten doorzettingsvermogen, teamwork en creativiteit zien. We hebben dan ook genoten van ieders inzet.
Winnaars
Natuurlijk was er aan het eind een winnaar! Familie Van den Dool ging er vandoor met de winst en kreeg daarom 1e Paasdag bezoek van de dominee en een chocolade paashaas. Nogmaals gefeliciteerd en veel dank aan de enthousiaste families die met ons de uitdaging wilden aangaan. We hebben er met elkaar een hele gezellige avond van gemaakt!

Palmpasenoptocht in huis
Palmzondag hebben we dit jaar samen thuis gevierd in verband met het coronavirus.
Kinderen van de Grote Kerk, de Goede Herderkerk en de Jachtlaankerk hebben een palmpaasstok geknutseld thuis. Met een filmpje en materialen uit de kerk lukte dat iedereen. Dat leverde vrolijke zonnige beelden op.

 

 

Beleidsplan jeugd

Beleidsplan Jeugd

Onze Wijkkerkenraad heeft zijn Visie over Kinderen en Jongeren in onze Wijkgemeente geformuleerd in drie kernbegippen:

  • Dialoog
    Binnen onze Wijkgemeente is steeds meer ruimte voor gesprek met kinderen in plaats van sec traditionele geloofsoverdracht. Tijdens bijv. de Kinderkring worden verhalen verteld op diverse aansprekende manieren voor kinderen; vanuit deze visie wordt een volgende stap gezet. Er wordt actief aan kinderen en jongeren gevraagd of ze zaken herkennen in hun eigen leven – vanuit hun eigen leefwereld. Wat hun ervaringen zijn. Welke vragen ze hebben. Welke ideeën. Dit helpt kinderen en jongeren verhalen, en de Bijbel, beter te begrijpen en ze eigen te maken.
  • Levensbeschouwelijke ontwikkeling
    Binnen onze Wijkgemeente, staan verhalen over God en Jezus in de Bijbel centraal. Door deze verhalen te verbinden aan ervaringen en beelden uit de belevingswereld van kinderen en jongeren, worden de verhalen als vanzelfsprekend betekenisvolle verhalen in hun eigen leven. Zo gaan geloof en ontwikkeling hand in hand.
  • De lerende gemeenschap
    Centraal in deze visie is het uitgangspunt dat ontwikkeling alleen plaatsvindt door interactie met de ander. Kinderen en jongeren leren dus door kennis, ervaring en ideeën en vragen uit te wisselen met elkaar – als onderdeel van de gemeente (schap). Door te delen, en vervolgens praktisch aan de slag te gaan, krijgen zij al doende iets mee van de hoop en verwachting die onze Wijkgemeente kenmerkt.

Kinderen en jongeren leren van elkaar, volwassenen leren van elkaar, volwassenen leren van kinderen en jongeren en zij weer van volwassenen. Deze visie is dus niet exclusief voor kinderen; deze visie draagt bij aan de ontwikkeling van de gehele gemeenschap.

De volledige tekst van het beleidsplan jeugd kunt u downloaden via “download beleidsplan jeugd Jachtlaankerk