Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Onze Wijkkerkenraad heeft zijn Visie over Kinderen en Jongeren in onze Wijkgemeente geformuleerd in drie kernbegippen: dialoog, levensbeschouwelijke ontwikkeling en de lerende gemeenschap. Het beleidsplan met daarin de visie is opgenomen onder de tab “Beleidsplan jeugd”.

Sylvia van der Hoeven en Saskia ter Beeke zijn onze jeugdouderlingen. Klazina Dobber is onze jeugddiaken.

Kinderen en jongeren hebben een belangrijke plaats in onze wijkgemeente. Daarom organiseren wij voor hen tal van activiteiten.

Voor de communicatie over de kinderkring, de kelderkerk en de jongerensoos wordt veel gebruikt van een App-groep en van e-mail. Daarom is het handig als we van iedereen een 06-nummer en/of e-mailadres hebben. Dit kunnen jullie doorgeven via de mail:  of via WhatsApp: 06-20584707 (Rianne Bisschop). Daarbij graag de namen en leeftijden van de kinderen opgeven, zodat we ze in de juiste App-groep kunnen plaatsen.

Oppasdienst

Voor kinderen van 0 – 4 jaar

Elke zondagochtend (ook in de zomervakantie) wordt er tijdens de dienst in de Jachtlaankerk voor kinderoppas gezorgd. De oppas is vanaf 9.30 uur aanwezig in een nevenruimte van de kerk.

Voor de zegen of na de dienst kunt u uw kind(eren) weer ophalen.
Heeft u, heb jij…

– speelgoed, voorleesboeken, tekenpapier e.d.

– vragen, opmerkingende mogelijkheid om mee te draaien in het oppasrooster

neem dan contact op met:
Liesbeth van Maaren
telefoon 055 751 90 52
e-mail: 

Kinderkring

Kinderkring

Kind op Zondag
Geen kinderkring in de Jachtlaankerk tijdens de coronacrisis, maar wel kinderkring thuis. Voor gezinnen die in deze onzekere tijd de kerkelijke gemeenschap moeten missen is het volledige materiaal van Kind op Zondag beschikbaar: https://www.kindopzondag.nl/digitaal/

 

Met kinderkring maken we elke zondag 2 groepen. De jongste groep is bedoeld voor de kinderen die op de basisschool in groep 1 tot en met 4 zitten. De oudste groep is: groep 5 tot en met 8 van de basisschool.

Kelder-workshops2Kinderkring1

 

 

 

 

Eens in de 6 weken is er kinderkring+. Dan vertellen we een verhaal met Godly Play en hebben we ruim tijd om te werken omdat we tijdens de collecte niet terug de kerk ingaan. De data voor Godly Play zijn opgenomen in de kalender/activiteiten.
Zit je in groep 7 of 8 dan hebben we speciaal voor jou 1 keer in de drie weken apart kinderkring, tegelijk met de kelderkerk.

Kelderkerk

Kelderkerk

Voor jongeren (12+ en 16+).
Ongeveer om de drie weken is er op zondag een eigen viering in de kelder van de Jachtlaankerk. Van 10.00 tot 11.00 uur komen ze daar om elkaar te ontmoeten, te vieren, te praten, te luisteren naar elkaar en gezellig samen te zijn.Kelderkerk

Kelderkerk is de plek waar je mag luisteren, ontmoeten, lachen, denken, vieren, praten en je eigen geluid mag laten horen, of juist stilte wilt brengen.

Zaterdag 30 juni en zondag 1 juli: kelderkerkkamp op de Wenumhoeve.

De zondagen waarop Kelderkerk gehouden wordt zijn:
1 juli (kelderkerkkamp)
8 juli
2 september
16 september
7 oktober
28 oktober

 

Kinder- en Jongerenkoor

Houd je ervan om te zingen? Kom dan eens meedoen!

Kinderkoor:
Elke donderdagavond van 18:45-19:30 uur repeteert het kinderkoor van de Jachtlaankerk.
Iedereen vanaf groep 3 (iedereen die een beetje kan lezen en/of snel liedjes uit het hoofd leert) kan mee komen zingen. Tijdens een repetitie zingen we liedjes en doen we oefeningen en spelletjes om te ontdekken wat je allemaal met je stem kunt doen. Een aantal keer per jaar zingen we mee in een kerkdienst. Onder meer met Kerst, Pasen en in doopdiensten.
Je kunt je aanmelden bij Martine Brussee. .

Jongerenkoor:

Jongeren werken een aantal keer per jaar mee aan een dienst. In de weken
daarvoor wordt dan samen gerepeteerd. De repetitiedagen/-tijden worden per keer afgesproken.
Lijkt het je leuk mee te zingen, meld je dan bij Esther Tuinier. 055-355 12 13,  .

Het kinder-/jongerenkoor wordt geleid door Martine Brussee.

Meedoen?
Lijkt het je leuk om mee te komen zingen, neem dan contact op met Martine of Esther. En: kom een keer kijken!

Voor foto’s: zie het foto-album: repetitie kinderkoor

Catechese

Cathechese

De wijkgemeenten rond de Jachtlaankerk en de Goede Herderkerk organiseren samen catechese voor kinderen uit groep 5 tot en met 8 van de basisschool.
Na de herfstvakantie starten de verschillende catechesegroepen; groep 8 start in januari.

Groep 5 en 6: Jachtlaankerk, 13 november, van 14.45 tot 15.45 uur.
De tweede keer is in februari.
In twee bijeenkomsten willen we de kinderen vertrouwd maken met dingen die in en rond de kerk gebeuren en daar betekenis aan geven (symbolen en een een speurtocht).

Groep 7: De catechisatie begint eind oktober, onder leiding van ds. Annelies Jans, Erna van Schadewijk en Emmy Verheul, wekelijks op woensdagmiddag in de Goede Herderkerk, van 13.15 tot 14.15 uur.
Rode draad is ‘wat zie je en wat betekent het?’ We hebben het over allerlei dingen die je in en rond de kerk hoort en ziet. We vertellen verhalen, we gaan samen een keer ergens naar toe, we versieren kaarsen, we leren een paar woorden Hebreeuws, we hakken onze naam in steen, en nog veel meer. Zo gaan we samen op ontdekkingstocht.
Groep 7 komt bij elkaar op: 30 oktober, 6, 13, 20, 27 november en 11 december.

Groep 8 start in 2020.

Informatie over de verschillende cathechesegroepen bij Emmy Verheul,
tel. 055 578 77 62, E-mail:

 

Activiteiten

Krijtfestijn

Van Young en Holy delen we gedurende de coronacrisis twee keer per week in de app naar alle ouders een opdracht. In de week van 19 april is dat: maak een tekening van stoepkrijt, zoals je op de collage kunt zien levert dat ware kunstwerken op:

Pasen 2020
Afgelopen Paasweekend hebben we paaseieren versierd. Op de foto het feestelijke resultaat.

Kelderkerk challenge: Jacht op de Paashaas|
Zaterdagavond 11 april was het bij een deel van onze gemeenteleden iets minder rustig dan we op ‘Stille zaterdag’ gewend zijn. Om 9 uur zaten acht deelnemende gezinnen klaar voor de jacht op de trofee, een heerlijke chocolade paashaas van bakkerij Maassen. Met de belofte dat de troffee op 1e Paasdag door Michiel zelf werd afgeleverd, kwam de winnaarsmentaliteit naar boven.
Roast of praise?
Hoe doe je dat? Een evenement organiseren in deze gekke tijd? De moderne techniek biedt uitkomst! Via Whereby (soort Skype) speelden we de Paaschallenge. Via een kort filmpje heeft Michiel de Leeuw iedereen welkom geheten. Onder leiding van  quizmasters Saskia, Jasper en Sylvia en 1e assistent Olijn maakten de deelnemers een reis door het Bijbelse Paasverhaal in acht spellen. Er werd gepuzzeld, gemummificeerd, gerijmd, gepraised of geroast. De kandidaten lieten doorzettingsvermogen, teamwork en creativiteit zien. We hebben dan ook genoten van ieders inzet.
Winnaars
Natuurlijk was er aan het eind een winnaar! Familie Van den Dool ging er vandoor met de winst en kreeg daarom 1e Paasdag bezoek van de dominee en een chocolade paashaas. Nogmaals gefeliciteerd en veel dank aan de enthousiaste families die met ons de uitdaging wilden aangaan. We hebben er met elkaar een hele gezellige avond van gemaakt!

Palmpasenoptocht in huis
Palmzondag hebben we dit jaar samen thuis gevierd in verband met het coronavirus.
Kinderen van de Grote Kerk, de Goede Herderkerk en de Jachtlaankerk hebben een palmpaasstok geknutseld thuis. Met een filmpje en materialen uit de kerk lukte dat iedereen. Dat leverde vrolijke zonnige beelden op.

Cathechese groep 7

Een inkijkje in de catechese van groep 7, die sinds de herfstvakantie 2019 in volle gang is.

In de stromende regen liepen we (de groep bestaat uit hele dappere meiden! ) met elkaar rond op de begraafplaats aan de Soerenseweg.
We speurden op de grafstenen naar symbolen. En we ontdekten heel veel afbeeldingen: een kruis, een anker, een hart; een duif met een takje in de snavel, een zon, een regenboog… Allemaal tekenen van leven, allemaal symbolen van hoop: dat het niet eindigt met een leven dat stil staat. Maar dat Gods toekomst, en onze plek daarin, dóórgaat – hoe dan ook.

Een week later gingen we creatief aan de slag met de symbolen van hoop. Kijk de zevendegroepers van de Jachtlaankerk en de Goede Herderkerk hier eens hard werken!
Heel secuur en met een heleboel gezelligheid werden de symbolen in was uitgesneden en op de kaars geplakt. De duif bleek de grootste uitdaging. Maar het resultaat mag er zijn, vind je ook niet?! Wat een vrolijke, levendige, hoopvolle boel – de kaarsen én de catechese!

Hartelijke groet, ook namens Erna van Schadewijk (GHK) en Emmy Verheul (JLK) die de catechese mede organiseren, en een kruisje, een anker en hartje voor jou!

Annelies Jans

 

Beleidsplan jeugd

Beleidsplan Jeugd

Onze Wijkkerkenraad heeft zijn Visie over Kinderen en Jongeren in onze Wijkgemeente geformuleerd in drie kernbegippen:

  • Dialoog
    Binnen onze Wijkgemeente is steeds meer ruimte voor gesprek met kinderen in plaats van sec traditionele geloofsoverdracht. Tijdens bijv. de Kinderkring worden verhalen verteld op diverse aansprekende manieren voor kinderen; vanuit deze visie wordt een volgende stap gezet. Er wordt actief aan kinderen en jongeren gevraagd of ze zaken herkennen in hun eigen leven – vanuit hun eigen leefwereld. Wat hun ervaringen zijn. Welke vragen ze hebben. Welke ideeën. Dit helpt kinderen en jongeren verhalen, en de Bijbel, beter te begrijpen en ze eigen te maken.
  • Levensbeschouwelijke ontwikkeling
    Binnen onze Wijkgemeente, staan verhalen over God en Jezus in de Bijbel centraal. Door deze verhalen te verbinden aan ervaringen en beelden uit de belevingswereld van kinderen en jongeren, worden de verhalen als vanzelfsprekend betekenisvolle verhalen in hun eigen leven. Zo gaan geloof en ontwikkeling hand in hand.
  • De lerende gemeenschap
    Centraal in deze visie is het uitgangspunt dat ontwikkeling alleen plaatsvindt door interactie met de ander. Kinderen en jongeren leren dus door kennis, ervaring en ideeën en vragen uit te wisselen met elkaar – als onderdeel van de gemeente (schap). Door te delen, en vervolgens praktisch aan de slag te gaan, krijgen zij al doende iets mee van de hoop en verwachting die onze Wijkgemeente kenmerkt.

Kinderen en jongeren leren van elkaar, volwassenen leren van elkaar, volwassenen leren van kinderen en jongeren en zij weer van volwassenen. Deze visie is dus niet exclusief voor kinderen; deze visie draagt bij aan de ontwikkeling van de gehele gemeenschap.

De volledige tekst van het beleidsplan jeugd kunt u downloaden via “download beleidsplan jeugd Jachtlaankerk