Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Onze Wijkkerkenraad heeft zijn Visie over Kinderen en Jongeren in onze Wijkgemeente geformuleerd in drie kernbegippen: dialoog, levensbeschouwelijke ontwikkeling en de lerende gemeenschap. Het beleidsplan met daarin de visie is opgenomen onder de tab “Beleidsplan jeugd”.

Sylvia van der Hoeven en Saskia ter Beeke zijn onze jeugdouderlingen. Klazina Dobber is onze jeugddiaken.

Kinderen en jongeren hebben een belangrijke plaats in onze wijkgemeente. Daarom organiseren wij voor hen tal van activiteiten.

Voor de communicatie over de kinderkring, de kelderkerk en de jongerensoos wordt veel gebruikt van een App-groep en van e-mail. Daarom is het handig als we van iedereen een 06-nummer en/of e-mailadres hebben. Dit kunnen jullie doorgeven via de mail:  of via WhatsApp: 06-20584707 (Rianne Bisschop). Daarbij graag de namen en leeftijden van de kinderen opgeven, zodat we ze in de juiste App-groep kunnen plaatsen.

Oppasdienst

Voor kinderen van 0 – 4 jaar

Elke zondagochtend (ook in de zomervakantie) wordt er tijdens de dienst in de Jachtlaankerk voor kinderoppas gezorgd. De oppas is vanaf 9.30 uur aanwezig in een nevenruimte van de kerk.

Voor de zegen of na de dienst kunt u uw kind(eren) weer ophalen.
Heeft u, heb jij…

– speelgoed, voorleesboeken, tekenpapier e.d.

– vragen, opmerkingende mogelijkheid om mee te draaien in het oppasrooster

neem dan contact op met:
Liesbeth van Maaren
telefoon 055 751 90 52
e-mail: 

Kinderkring

Kinderkring

Met kinderkring maken we elke zondag 2 groepen. De jongste groep is bedoeld voor de kinderen die op de basisschool in groep 1 tot en met 4 zitten. De oudste groep is: groep 5 tot en met 8 van de basisschool.

Kelder-workshops2Kinderkring1

 

 

 

 

Eens in de 6 weken is er kinderkring+. Dan vertellen we een verhaal met Godly Play en hebben we ruim tijd om te werken omdat we tijdens de collecte niet terug de kerk ingaan. De data voor Godly Play zijn opgenomen in de kalender/activiteiten.
Zit je in groep 7 of 8 dan hebben we speciaal voor jou 1 keer in de drie weken apart kinderkring, tegelijk met de kelderkerk.

Kelderkerk

Kelderkerk

Voor jongeren (12+ en 16+).
Ongeveer om de drie weken is er op zondag een eigen viering in de kelder van de Jachtlaankerk. Van 10.00 tot 11.00 uur komen ze daar om elkaar te ontmoeten, te vieren, te praten, te luisteren naar elkaar en gezellig samen te zijn.Kelderkerk

Kelderkerk is de plek waar je mag luisteren, ontmoeten, lachen, denken, vieren, praten en je eigen geluid mag laten horen, of juist stilte wilt brengen.

Zaterdag 30 juni en zondag 1 juli: kelderkerkkamp op de Wenumhoeve.

De zondagen waarop Kelderkerk gehouden wordt zijn:
1 juli (kelderkerkkamp)
8 juli
2 september
16 september
7 oktober
28 oktober

 

Kinder- en Jongerenkoor

Houd je ervan om te zingen? Kom dan eens meedoen!

Elke donderdagavond repeteert het kinder-/jongerenkoor van de Jachtlaankerk.
De tijden zijn:
19.00-19.45: kinderen uit groep 4, 5,6,7 en 8*
19.45-20.30: jongeren, groep 8* en hoger
*Kinderen uit groep 8 mogen meedoen in de 1e èn 2e groep.
Tijdens een repetitie zingen we liedjes en doen we oefeningen om te ontdekken wat je allemaal met je stem kunt. We doen allerlei oefeningen met je adem en met ritme om liedjes nog mooier te laten klinken. Een aantal keer per jaar zingen we mee in een kerkdienst. Onder meer met Kerst, Pasen en in doopdiensten.
Het kinder-/jongerenkoor wordt geleid door Martine Brussee.

Meedoen?
Lijkt het je leuk om mee te komen zingen, neem dan contact op met Esther Tuinier en kom een keer kijken!
Telefoon: 055 355 12 31, E-mail: 

Voor foto’s: zie het foto-album: repetitie kinderkoor

Catechese

Cathechese

De wijkgemeenten rond de Jachtlaankerk en de Goede Herderkerk organiseren samen catechese voor kinderen uit groep 5 tot en met 8 van de basisschool.
Na de herfstvakantie starten de verschillende catechesegroepen; groep 8 start in januari.

Groep 5 en 6: Jachtlaankerk, 13 november, van 14.45 tot 15.45 uur.
De tweede keer is in februari.
In twee bijeenkomsten willen we de kinderen vertrouwd maken met dingen die in en rond de kerk gebeuren en daar betekenis aan geven (symbolen en een een speurtocht).
catechese-groep7

Groep 7: De catechisatie begint eind oktober, onder leiding van ds. Annelies Jans, Erna van Schadewijk en Emmy Verheul, wekelijks op woensdagmiddag in de Goede Herderkerk, van 13.15 tot 14.15 uur.
Rode draad is ‘wat zie je en wat betekent het?’ We hebben het over allerlei dingen die je in en rond de kerk hoort en ziet. We vertellen verhalen, we gaan samen een keer ergens naar toe, we versieren kaarsen, we leren een paar woorden Hebreeuws, we hakken onze naam in steen, en nog veel meer. Zo gaan we samen op ontdekkingstocht.
Groep 7 komt bij elkaar op: 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november en 11 december.

Groep 8 start in 2020.

Informatie over de verschillende cathechesegroepen bij Emmy Verheul,
tel. 055 578 77 62, E-mail:

 

Activiteiten

Pasen – Pinksteren

De tijd vóór PasenHet thema in de 40-dagentijd was ‘Waar kies jij voor?’ In de Kinderkring is gelezen  over de weg die Jezus gaat door de dood heen naar het leven. Jezus komt Jeruzalem binnen op een ezel. Tijdens de dienst op Palmzondag heeft het Kinderkoor een lied van de hand van Job de Bruijn gezongen: Een ezel is geen dom dier, geen stom dier, geen ondier, een ezel die is lekker eigenwijs. Een ezel is geen dom dier, geen stom dier, geen ondier, met vrede gaat de ezel op reis. En Jezus zegt: hij draagt me, verdraagt me, ik kan niet zonder hem, op weg naar Jeruzalem.
De tijd ná Pasen
In de Kinderkring leren we in het seizoen van Pasen tot Pinksteren Jezus op een nieuwe manier kennen. Zo ontdekken we elke zondag een nieuwe plaat van het Godly Play verhaal. Ook zien we voorin de kerk dat Rembrandt bijna 400 jaar geleden deze verhalen al schilderde. Wat zie je op zijn schilderijen? Herken jij de gevoelens van de mensen die Jezus ontmoeten in de tijd na Pasen?

Wie is de Mol / Judas

Zaterdag 2 februari 2019 hebben de jongeren van de Jachtlaankerk het bekende spel Wie is de Mol/Judas gespeeld.
17 deelnemers, bestaande uit 12 jongeren en 5 gemeenteleden hebben 4 spellen gespeeld.
Deze zijn gefilmd en werden tijdens de lijdensweken aan de gemeente getoond.
Het project is gestart om de band tussen jongeren te versterken en een brug te slaan tussen jongeren en de gemeente.
De opdrachten stonden in het teken van de lijdenstijd en de kelderkerk-ochtenden waren gewijd aan dit onderwerp.
De deelnemers speelden voor een geldbedrag van maximaal € 150 tbv het goede doel dat zij zelf hadden uitgekozen.
Tijdens de dienst op Paasmorgen is voor de gemeente duidelijk geworden wie in de periode vóór Pasen bij het project van de Kelderkerk de Mol is geweest. Tom Schoemaker heeft deze rol met verve gespeeld. De winnares van het spel is Vera Schilder. Zij kan de door haar verdiende € 102,50 overmaken naar “Make A Wish”.

Kinderkring Kerstspel 2018

Advent
Dit jaar gingen we in de Adventstijd op zoek naar het MYSTERIE VAN KERST.
Vanaf 2 december ontdekten we elke zondag een aanwijzing met Godly Play. We werkten, speelden en vierden feest.
Op eerste kerstdag kwam alles samen in het Kerstspel.
Ook gaf het Pop-up Kinderkerstkoor een spetterend optreden tijdens de kerkdienst en tijdens het Kerstspel.

 

Adventsproject 2017 Kinderkring voor Serious Request

Het thema van het Adventsproject was ‘een gebroken wereld heel maken’.
Dit sloot aan bij de thematiek en acties van Serieus Request.
Om nog wat extra geld in de kas van het glazen huis te krijgen werden lekkernijen verkocht.
De opbrengst hiervan is, samen met de opbrengst van de concertdienst, in de brievenbus van het Glazen Huis op het Marktplein in Apeldoorn gedeponeerd.

Foto’s van dit project staan in het foto-album elders op de site.

Nacht zonder dak

Zaterdagnacht 6 mei hebben jongeren van de Goede Herderkerk, de Grote Kerk en de Jachtlaankerk ervaren hoe het is om dakloos te zijn.

Aan het begin van de avond heeft Ben Moes van het JIP verteld over de Apeldoornse zwerfjongeren. Vanuit zijn werk begeleidt hij jongeren tot 23 jaar die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Twee keer in de week wordt er eten gekookt door vrijwilligers en dat wordt naar de jongeren toe gebracht. Op die manier komt Ben in contact met zwerfjongeren en probeert hij ook om hen weer van straat te krijgen.

Daarna was het tijd om de slaapplaatsen in orde te maken. Met dozen, dekzeilen, tape en touw werden afdakjes gebouwd. Heeft de één genoeg aan een stuk karton om onder te liggen. Bij de anderen wordt een complete hut gebouwd. Na het opbouwen zijn we op de fiets gestapt naar het Orderbos om een bosspel te doen.

Weer terug bij de kerk werd het kampvuur aangestoken en een broodje knakworst gegeten.

Om 0:30 was het tijd om naar bed te gaan. Van slapen is niet veel gekomen. Een aantal heeft maximaal 2 uur geslapen. De volgende ochtend om 8:00 was het tijd om te ontbijten. Lekker warm binnen in de kelder. Dat maakt toch het verschil met de echte zwerfjongeren. Een kop thee, een lekker broodje, gezellig met elkaar. Dat laatste is misschien wel het grootste verschil. Zoals dominee Harry Smit in de dienst zei: “Een dakloze is vaak eenzaam, heeft niemand die hem helpt. Je staat er helemaal alleen voor.” Dat was gelukkig voor onze jongeren niet zo. Het was een gezellige nacht zonder dak. Goed om er met elkaar bij stil te staan hoe goed we het allemaal hebben. Maar ook goed om met drie kerken de krachten te bundelen en een hele leuke activiteit te organiseren voor onze jongeren.

Iedereen bedankt voor de hulp en de gezelligheid!

Foto’s van deze “nacht zonder dak” staan in het foto-album elders op de site.

Beleidsplan jeugd

Beleidsplan Jeugd

Onze Wijkkerkenraad heeft zijn Visie over Kinderen en Jongeren in onze Wijkgemeente geformuleerd in drie kernbegippen:

  • Dialoog
    Binnen onze Wijkgemeente is steeds meer ruimte voor gesprek met kinderen in plaats van sec traditionele geloofsoverdracht. Tijdens bijv. de Kinderkring worden verhalen verteld op diverse aansprekende manieren voor kinderen; vanuit deze visie wordt een volgende stap gezet. Er wordt actief aan kinderen en jongeren gevraagd of ze zaken herkennen in hun eigen leven – vanuit hun eigen leefwereld. Wat hun ervaringen zijn. Welke vragen ze hebben. Welke ideeën. Dit helpt kinderen en jongeren verhalen, en de Bijbel, beter te begrijpen en ze eigen te maken.
  • Levensbeschouwelijke ontwikkeling
    Binnen onze Wijkgemeente, staan verhalen over God en Jezus in de Bijbel centraal. Door deze verhalen te verbinden aan ervaringen en beelden uit de belevingswereld van kinderen en jongeren, worden de verhalen als vanzelfsprekend betekenisvolle verhalen in hun eigen leven. Zo gaan geloof en ontwikkeling hand in hand.
  • De lerende gemeenschap
    Centraal in deze visie is het uitgangspunt dat ontwikkeling alleen plaatsvindt door interactie met de ander. Kinderen en jongeren leren dus door kennis, ervaring en ideeën en vragen uit te wisselen met elkaar – als onderdeel van de gemeente (schap). Door te delen, en vervolgens praktisch aan de slag te gaan, krijgen zij al doende iets mee van de hoop en verwachting die onze Wijkgemeente kenmerkt.

Kinderen en jongeren leren van elkaar, volwassenen leren van elkaar, volwassenen leren van kinderen en jongeren en zij weer van volwassenen. Deze visie is dus niet exclusief voor kinderen; deze visie draagt bij aan de ontwikkeling van de gehele gemeenschap.

De volledige tekst van het beleidsplan jeugd kunt u downloaden via “download beleidsplan jeugd Jachtlaankerk