Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

In het voorjaar is de gemeenteleden gevraagd om een keuze te maken uit  voorstellen voor toekenning van diaconale legaten.
Men kon een voorkeur uit spreken voor het Hospice Apeldoorn, De Kap, afd. Palliatieve zorg en De Herberg of een instelling naar eigen keuze.
Bijna unaniem werd gekozen voor het Hospice en De Kap.
De wijkkerkenraad heeft ingestemd met het  voorstel van de Diaconie voor toekenning van EUR 2.500 per jaar, gedurende vier jaar aan het Hospice en De Kap. In gesprekken met De Kap en het Hospice is ons gebleken dat men verheugd was met de toekenning.

Coby van Laar en Cor Bouman