Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Voor deze actie is het mooie bedrag van € 97.054 op de centrale bankrekening ontvangen. Weliswaar een wat lager bedrag dan vorig jaar, maar al met al een mooi resultaat.
In de Apeldoornse wijken en Ugchelen zijn in totaal 596 aanvragen gehonoreerd.
In de wijk West kunnen we € 15.335 verdelen over 97 aanvragers.

De komende weken gaan ruim 20 vrijwilligers het bedrag persoonlijk aan de aanvragers overhandigen.
We hopen daarbij op mooie ontmoetingen en dat deze actie bijdraagt het bewustzijn van armoede in de wijk te vergroten.
Verder hopen wij dat mensen, die het minder getroffen hebben in het leven, zich gezien weten.