Laten we er ook dit jaar weer een succesvolle actie van maken!

De kloof tussen mensen “die hebben” en “die niet hebben” groeit. Stijgende kosten brengen steeds meer mensen in problemen. Reserves worden gebruikt om het hoofd boven water te houden en op vakantie gaan wordt geschrapt. Mensen zijn al opgelucht als het weer een maand is gelukt om de vaste lasten en de nodige boodschappen te betalen. Geldzorgen hebben een negatieve invloed op het welzijn van mensen. Maar samen delen maakt rijker, financieel en in verbinding met elkaar.

Vorig jaar werd een recordbedrag van ruim € 207.000,- gedeeld. Meer dan 2000 mensen ontvingen een mooi bedrag. Dat geeft vertrouwen voor dit jaar.

Geven:

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Iedere bijdrage is welkom!
100% van de giften komt ten goede aan de ontvangers. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. Doneren kan ook via de QR code.

De actie loopt tot en met 31 mei 2024.
Tot die tijd zijn giften en aanvragen van harte welkom!

Filmpje over de actie: www.youtube.com/watch?v=fWVAGRR0VcE
Website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl