Velen krijgen deze maand vakantiegeld, maar dat is niet voor iedereen genoeg om uit de geldzorgen te komen.

De kloof tussen mensen “die hebben” en “die niet hebben” groeit. Stijgende kosten brengen steeds meer mensen in problemen. Reserves worden gebruikt om het hoofd boven water te houden en op vakantie gaan wordt geschrapt. Mensen zijn al opgelucht als het weer een maand is gelukt om de vaste lasten en de meest noodzakelijke boodschappen te betalen. Daarom organiseren 32 kerken in de gemeente Apeldoorn ‘Vakantiegeld Samen Delen’. Omdat we geloven in verbondenheid.

Samen delen
We nodigen mensen die het goed hebben uit om te delen met mensen met de laagste inkomens. Ter vergelijking: mensen met een goed inkomen krijgen soms een paar duizend euro vakantiegeld in mei extra. Voor de mensen die een bijdrage kunnen ontvangen via deze actie is dat meer dan zij maandelijks krijgen om van te leven.

Geven
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. Doneren kan ook via onze website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl
Iedere bijdrage is welkom! 100% van de giften komt ten goede aan de ontvangers.

De actie loopt tot en met 2 juni 2023. Tot die tijd zijn giften en aanvragen van harte welkom!

Website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl