Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland en aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.
De afbeelding op de kaart van 2024 is gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle. Ze beeldt daarmee uit dat Jezus’ opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht.

Ook onze gemeenten doen mee aan de Paasgroetenactie. Zondag 4 februari in de Jachtlaankerk en de weken daarna in Goede Herderkerk en Grote Kerk.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen erg goed doet. Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.

Kosten: Nederlandstalige dubbele kaart met postzegel 1,87 euro; Engelstalige kaart zonder postzegel 0,50 euro. We vragen een vrjiwillige bijdrage om de kosten enigszins te dekken.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen!
Hartelijk dank!