Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Beste gemeenteleden van Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren,

De Startzondag is liturgisch een beetje een vreemde eend in de bijt. Een nieuw kerkelijk jaar begint immers op Eerste Advent. Maar wij leven ook op het ritme van de seizoenen en zo is de Startzondag een vaste happening geworden. Want de zomer is voorbij, alles is weer begonnen, en zo willen we ook als kerkelijke gemeenschap iedereen weer mobiliseren en markeren dat een nieuw seizoen voor de deur staat. Dat doen we met een feestelijk en afwisselend programma!

Als thema voor de Startzondag is dit jaar gekozen: “Back to Church”. Toen we dit thema bedachten, hadden we nog de hoop dat we met de Startzondag misschien weer allemaal tegelijk naar de kerk zouden kunnen komen. Wat een prachtige aftrap zou dat zijn! Maar het mocht niet zo wezen, het virus is nog lang niet weg en sommige versoepelingen laten nog altijd op zich wachten, zoals die vermaledijde anderhalvemeter die ons ook als kerkelijke gemeenschap al anderhalf jaar lang danig parten speelt.

Maar toch: “Back to Church” blíjft het thema. Want hoop is onze “core business” als kerk. Het is niet alleen “terug naar de kerk” na de zomer, maar we hopen natuurlijk ook, dat onze mede-Jachtlaankerkers allemaal de weg naar de kerk terugvinden na lange afwezigheid vanwege corona.

Mensen zijn immers gewoontedieren, daar gedijen we doorgaans goed bij. Kerkgang is zo’n goede gewoonte. Gewoonten kun je aanleren, maar ook afleren. Nieuwe patronen kunnen inmiddels ontstaan zijn. En het vanuit huis kijken naar de kerkdienst blijft niet voor iedereen bevredigend. Bovendien missen we veel van elkaars wel en wee. De betrokkenheid kan daardoor danig onder druk komen te staan.

Daarom hopen we dat we iedereen opnieuw aan boord kunnen krijgen. Want we hebben elkaar nodig om een gemeenschap te kunnen zijn, om te vieren en te delen. Gelukkig ging de kerk al voor de zomer weer steeds meer open, konden groepen elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld bij de “Thuis in de Kerk”-gesprekken, met de jeugd of met de jonge doopouders.

Inmiddels is er ook weer een prachtig nieuw programma van “Verdieping in Noord-West” voorbereid. U leest er alles over op de website door te klikken op: Verdieping in Noord-West 2021-2022 en via de papieren programmaboekjes die vanaf zondag  in de kerk liggen en op de Activiteitenkalender op de website. Een mooie gelegenheid voor verdieping én ontmoeting.

Er valt dus weer van alles te hálen in de kerk, maar we nodigen jullie ook uit om (behalve jezelf) ook iets te bréngen. Om een actieve gemeenschap te zijn, voor alle leeftijden, hebben we namelijk ook mensen nodig van alle leeftijden die zich op een of andere wijze willen inzetten. Voor een grote of een kleine taak.
Daarom is er aan de Startzondag een “Talentenjachtlaan” gekoppeld. We zijn op zoek naar jouw talent, en we hopen dat je die in wilt zitten, op welke manier dan ook. In de lijst voor Talentenjachtlaan kun je vinden wat van je gading is. Zie je iets passends, of wil je er meer van weten, geef je dan op!

Voor de kerkdienst op Startzondag is beperkt plek, en dien je je op te geven. Maar het vervolgprogramma, direct na de dienst in de JLK en aansluitend in Hoog Soeren (“Back to the Chapel”), is voor iedereen toegankelijk! Daar hoef je je ook niet voor op te geven. Dus heb je thuis naar de kerkdienst gekeken, kom dan direct daarna naar de Jachtlaankerk voor koffie met taart, en/of ’s middags naar Hoog Soeren voor lunch en spel. Want zo ziet het er uit:

10.00 uur Feestelijke viering, met Zangkwartet, Kinderkoor en Jacht(laan)opziener
11.00 uur Koffie met “Heel JLK bakt” en “Talentenjachtlaan”
12.30 uur “Back to the Chapel”: lunch bij Kapel Hoog Soeren met aansluitend (ont)spannend spelprogramma voor alle leeftijden
14.30 uur Einde

Dus kom Back to Church!

Hartelijke groet,
Ds. Michiel de Leeuw