Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Een aantal jaren geleden hebben wij als Jachtlaankerk een periode de kosterwoning ter beschikking gesteld aan de organisatie Timon. Zij begeleidden toen  jongeren, afkomstig uit niet-Europese landen, om hen een plek te leren vinden in de Nederlandse maatschappij. Een grote groep vrijwilligers vanuit onze kerk heeft toen met deze groep kennis gemaakt.
Het gaat in Apeldoorn o.a. om een groep van ca. 30 jongelui onder de 18 jaar die een status hebben en hier mogen blijven.

Recentelijk werden we als kerk benaderd door de Stichting Yoin, die nu de begeleiding verzorgt.
De vraag vanuit de Stichting Yoin was, of wij als kerk aan het eind van dit jaar, deze groep een attentie zouden kunnen geven.

Vanuit de kerkenraad is besloten hier positief op te reageren. Als diaconie hebben wij deze groep een dertigtal kadobonnen overhandigd die zij kunnen besteden bij de Mediamarkt.
Deze geste is bij de leiding en vooral bij de jongelui bijzonder goed ontvangen en de bijgaande foto’s getuigen hiervan.

Vanuit de diaconie hebben wij met plezier aan deze actie meegewerkt om deze jongelui, die vaak een jarenlange vluchtreis hebben afgelegd, toch een kleine financiële ondersteuning te kunnen geven.

De personen op de foto hebben toestemming gegeven voor publicatie.