Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

De diaconale werkgroep (DWG) wordt gevormd door zeven diakenen bestaande uit  de voorzitter, secretaris, penningmeester en vier leden met een algemene taak.

De diakenen houden zich onder meer bezig met (financiële) hulpvragen van gemeenteleden. Ook bemiddelen zij bij hulpvragen van niet gemeenteleden, deze worden doorverwezen naar het Christelijk Noodfonds Apeldoorn (CNAP).
Verder is de DWG vertegenwoordigd in de Kerk in Actie (KIA) werkgroep.

De diakenen nemen ook deel in andere werkgroepen zoals Vakantiegeld Samen Delen, bijzonder pastoraat en nieuw ingekomen in de wijk van de Jachtlaankerk/Kapel Hoog Soeren. Een van de diakenen draagt, onder normale omstandigheden, zorg voor de wekelijkse bloemengroet aan gemeenteleden die extra aandacht verdienen. Nu, door de corona, is dit vervangen door een groet per kaart. Ook in het Apeldoorns College van Diakenen is de diaconie van de JLK door een diaken vertegenwoordigd. Verder is de diaconale werkgroep, vertegenwoordigd bij de geestelijke verzorging in de Loohof onder meer bij de weeksluiting op vrijdag. Ook het verzorgen van Kerst- en andere attenties behoort tot de taak van de diaken. Samen met de Goede Herderkerk en de Bronkerk wordt zorggedragen voor de aanwezigheid van een diaken bij de kerkdiensten in Randerode. Tot de taken van de diakenen behoren verder het voorbereiden van de wekelijkse collectes,  het administratief verwerken van de collectes, het maken van het periodieke rooster voor de dienstdoende diakenen en collectanten. Veel van de taken kunnen in deze coronatijd niet verricht worden.

Nu in deze tijd, waarin weinig contacten mogelijk zijn, neemt een van de diakenen telefonisch of per mail contact op met haar bekende gemeenteleden om deze een hart onder de riem te steken.

Cor Bouman
voorzitter DWG