Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Eten is een eerste levensbehoefte. Soms is echter een inkomen te laag om voldoende gezonde boodschappen te doen. De Voedselbank zorgt dat iedereen, met gevulde maag, verder kan.

Daarom organiseert de diaconie ook dit jaar weer een actie voor de Voedselbank. Hierbij verzamelen we boodschappen die de Voedselbank weer kan verdelen onder de mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De Voedselbank heeft voornamelijk behoefte aan voedsel zoals rijst, pasta (macaroni, etc), beschuit, hagelslag en jam. Voedsel ontvangen we graag in niet-aangebroken, schone verpakkingen en met een THT-datum die niet te ver overschreden is.
Er is uitdrukkelijk geen behoefte aan drogisterij-artikelen zoals wasmiddel of tandpasta.

U kunt spullen inleveren op

  • Zaterdag 6 november tussen 11.00 en 16.00 in de Jachtlaankerk
  • Zondag 7 november voor of na de kerkdienst (tot uiterlijk 12.00) in de Jachtlaankerk

Mocht u geen boodschappen willen geven, maar wel de Voedselbank steunen, dan kan dat ook via een financiële bijdrage. U kunt uw gift in dat geval overmaken naar bankrekeningnummer NL19 RABO 0300 0951 12 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Apeldoorn o.v.v. Actie Voedselbank.