Wijkkerkenraad

 • Actueel Wijkkerkenraad

  Uitnodiging voor een gemeenteavond van de Jachtlaankerk

  Beste gemeenteleden van de Jachtlaankerk/Kapel Hoog Soeren, De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond van woensdag 28 februari 2024. Naast informatie over het jeugdwerk en de financiën willen we met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van de wijkgemeente Jachtlaankerk/Kapel Hoog Soeren. Zoals u weet is een gezamenlijke commissie Toekomstverkenning Noordwest […]

 • Actueel Wijkkerkenraad

  Kletspot op tafel

  Heeft u de ‘Kletspot’ al eens geprobeerd? Bij de koffie na de kerkdienst treft u op verschillende tafels een kletspot aan, met diverse vragen om over de viering door te praten. U en uw tafelgenoten zijn uiteraard vrij om hier al of niet gebruik van te maken. Wilt u zeker zijn van een verdiepende uitwisseling […]

 • Wijkkerkenraad

  Kerkenraadbericht: Op de hoogte

  Beste gemeenteleden, Het is alweer even geleden dat onze kerkenraad is gestart in de nieuwe samenstelling. De leden hebben de eerste vergaderingen er op zitten. In en om onze gemeente gebeurt van alles. Op de website, nieuwsbrief of zondagsbrief delen we regelmatig nieuws. Twee van onze speerpunten uit het beleidsplan zijn betrokkenheid en openheid. We […]

 • Actueel Wijkkerkenraad

  Vertrouwenspersoon

  Tot nu toe was er voor onze wijk een vertrouwenspersoon: Marja Versteeg. Haar man, Roland Zeilstra, is op 8 oktober jl. bevestigd als ouderling en voorzitter van de kerkenraad van onze wijk Jachtlaankerk en kapel Hoog Soeren. Deze functies zijn zo niet te combineren. In de jaren, dat Marja vertrouwenspersoon was, is geen gebruik van […]

 • Actueel Wijkkerkenraad

  Winterkerk

  Op de startzondag is het al benoemd: ook dit jaar weer winterkerk, samen met de drie wijkkerken in Noord-West, in de maanden januari t/m maart! Afgelopen jaar was dat vooral vanwege de besparing op de kosten van energie en met name gas. Daarnaast bleken de diensten een mooie gelegenheid tot ontmoeting.| Bij evaluatie bleek, dat […]

 • Actueel Wijkkerkenraad

  Werkwijze digitaal collecteren

  Vanaf 1 januari 2023 wijzigt de manier waarop wij de digitale collecten inrichten in onze gemeente. We sluiten daarbij aan bij de andere wijken in Apeldoorn die deze wijze van collecteren inmiddels gebruiken. Betalingen via de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) worden berekend van donderdag t/m woensdag en toegerekend aan de tussenliggende zondag. In het geval […]