Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Wijkkerkenraad

 • Wijkkerkenraad

  Bericht uit de wijkkerkenraad

  Vanuit de diverse geledingen van de wijkkerkenraad wordt steeds hard gewerkt om in de vacaturetijd alle activiteiten draaiende te houden. Vele vrijwilligers dragen hun steentje bij. Zo hebben we gelukkig een betrokken en enthousiaste groep mensen, die beseffen, dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is alle activiteiten doorgang te laten vinden. Dat neemt echter niet weg, […]

 • Pastoraat Wijkkerkenraad

  Bericht van de beroepingscommissie

  Nadat alle formaliteiten positief zijn afgehandeld kunnen we van start met het vinden van een wijkpredikant. Wij hebben een avond voorlichting gehad van de heer Herman Ekenhorst, die dat voor veel beroepingscommissies in de PKN doet. Gesproken is onder andere over vragen als: Hoe verloopt de procedure? Hoe lees je sollicitatiebrieven? Hoe kies je als […]

 • Pastoraat Wijkkerkenraad

  Beroepingscommissie geïnstalleerd

  Op donderdag 13 december heeft voorzitter Maarten de Graaf de beroepingscommissie geïnstalleerd. De leden zijn: Luc Pennings (voorzitter); Senno Verduijn (secretaris), belang van toerusting; Karin Berghout, belangen van de kinderen; Arie Kooiman, voor de muziek; Sjani v.d. Laan, algemeen belang van de gemeente; Coby van Laar, belang van de diaconie; Esther Tuinier-Pastoor, algemeen belang van […]

 • Nieuws Wijkkerkenraad

  Vertrouwenspersoon

  Bij veel bedrijven en organisaties is een vertrouwenspersoon aangesteld. Als iemand iets vertrouwelijk wil bespreken of niet weet wat hij of zij aan moet met een gebeurtenis of een situatie, dan kan men bij de vertrouwenspersoon terecht. Een dergelijk gesprek valt onder geheimhouding en in overleg wordt een vervolg afgesproken. Dat kan een advies zijn […]

 • Wijkkerkenraad

  Bericht uit de wijkkerkenraad

  Afscheid ds. Harry Smit Op 24 november ’s avonds een warm en prachtig afscheid geweest. Ook de afscheidsdienst op 2 december was bijzonder en waardevol. We zijn Harry en ook Paula heel dankbaar voor wat ze de afgelopen zes en een half jaar voor onze gemeente betekend hebben. Als voorzitter aan het begin en aan […]