Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Wijkkerkenraad

  • Wijkkerkenraad

    Bericht uit de wijkkerkenraad

    Vanuit de diverse geledingen van de wijkkerkenraad wordt steeds hard gewerkt om in de vacaturetijd alle activiteiten draaiende te houden. Vele vrijwilligers dragen hun steentje bij. Zo hebben we gelukkig een betrokken en enthousiaste groep mensen, die beseffen, dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is alle activiteiten doorgang te laten vinden. Dat neemt echter niet weg, […]

  • Nieuws Wijkkerkenraad

    Vertrouwenspersoon

    Bij veel bedrijven en organisaties is een vertrouwenspersoon aangesteld. Als iemand iets vertrouwelijk wil bespreken of niet weet wat hij of zij aan moet met een gebeurtenis of een situatie, dan kan men bij de vertrouwenspersoon terecht. Een dergelijk gesprek valt onder geheimhouding en in overleg wordt een vervolg afgesproken. Dat kan een advies zijn […]