Toekomst

Op deze pagina kunt u de mededelingen lezen die vanuit de kerkenraad gepubliceerd zijn naar aanleiding van de toekomstverkenning binnen de Protestantse Gemeente Apeldoorn.