Toekomst

Op deze pagina kunt u de mededelingen lezen die vanuit de kerkenraad gepubliceerd zijn naar aanleiding van de toekomstverkenning binnen de Protestantse Gemeente Apeldoorn.

  • Actueel Toekomst Wijkkerkenraad

    Verslag en samenvatting gemeente-avond 28 februari jl.

    Woensdagavond 28 februari hebben we een goed bezochte gemeenteavond gehouden. De thema ’s die aanbod kwamen waren: een oproep om mee te denken over een beleidsplan voor de jeugd door Myrthe Kuipers, mededelingen van de kerkrentmeesters door Luc Pennings en het onderwerp van de toekomstverkenning dat ingeleid werd door Roland Zeilstra. Dit laatste onderwerp is […]

  • Toekomst Wijkkerkenraad

    Uitnodiging voor een gemeenteavond van de Jachtlaankerk

    Beste gemeenteleden van de Jachtlaankerk/Kapel Hoog Soeren, De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond van woensdag 28 februari 2024. Naast informatie over het jeugdwerk en de financiën willen we met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van de wijkgemeente Jachtlaankerk/Kapel Hoog Soeren. Zoals u weet is een gezamenlijke commissie Toekomstverkenning Noordwest […]