Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Pastoraat

 • Pastoraat

  Beëindiging werkzaamheden interim-predikant

  Tot onze spijt moeten we melden, dat, met unanieme instemming van de wijkkerkenraad,  in een goed wederzijds overleg is besloten om de werkzaamheden van de interim predikant ds. Hans Snoek te beëindigen. We willen hem bedanken voor de inzet, die hij in de korte periode, dat hij in onze wijk werkzaam was, heeft getoond en […]

 • Pastoraat Wijkkerkenraad

  Bericht van de beroepingscommissie

  Nadat alle formaliteiten positief zijn afgehandeld kunnen we van start met het vinden van een wijkpredikant. Wij hebben een avond voorlichting gehad van de heer Herman Ekenhorst, die dat voor veel beroepingscommissies in de PKN doet. Gesproken is onder andere over vragen als: Hoe verloopt de procedure? Hoe lees je sollicitatiebrieven? Hoe kies je als […]

 • Pastoraat Wijkkerkenraad

  Beroepingscommissie geïnstalleerd

  Op donderdag 13 december heeft voorzitter Maarten de Graaf de beroepingscommissie geïnstalleerd. De leden zijn: Luc Pennings (voorzitter); Senno Verduijn (secretaris), belang van toerusting; Karin Berghout, belangen van de kinderen; Arie Kooiman, voor de muziek; Sjani v.d. Laan, algemeen belang van de gemeente; Coby van Laar, belang van de diaconie; Esther Tuinier-Pastoor, algemeen belang van […]

 • Nieuws Pastoraat

  Gemeenteavond 6 november 2018

  Op 6 november werd een gemeenteavond gehouden over twee onderwerpen: – Beroepingswerk (opvolging ds. Harry Smit) en – Financiën. In groepen hebben circa 100 gemeenteleden de profielschets van de wijkgemeente Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren en de profielschets van een nieuwe fulltime predikant besproken. De inbreng uit die groepen is in steekwoorden vervat in het […]

 • Pastoraat

  Mededeling vanuit de Kerkenraad

  De kerkenraad is bijzonder verheugd u te kunnen meedelen dat we op korte termijn Henk Ytsma bereid hebben gevonden om per direct zijn taak als ouderling het komend seizoen om te zetten naar dat van ouderling-kerkrentmeester en voorzitter te worden van ons College van Kerkrentmeesters. Onze net bevestigde ouderling Marijke Schippers is bereid om de […]