Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Pastoraat

  • Pastoraat

    Huiskamergesprekken 2020 – Verbondenheid

    Het Wijkteam Pastoraat van de Wijkgemeente Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren, bezoekt o.a. gemeenteleden die een jubileum vieren. Ook organiseren we jaarlijks, om het onderlinge contact te bevorderen, huiskamergesprekken. Dit zijn gesprekken bij iemand thuis. Wij ontmoeten elkaar en wisselen met elkaar van gedachten over een thema. In 2020 is het thema voor de huiskamergesprekken: […]

  • Pastoraat

    Welkomstavond en bevestiging ds. Michiel de Leeuw, terugblik

    Op vrijdag 11 oktober hebben we ons op geheel eigen wijze als gemeente van de Jachtlaankerk en kapel Hoog Soeren gepresenteerd aan onze nieuwe dominee, Michiel de Leeuw en zijn vrouw Marike. Het was een geweldige avond, gevuld met zang en muziek van allerlei genres, cabareteske teksten een uitzending van de wereld draait door en […]