Pastoraat

 • Actueel Pastoraat

  Groet van de predikant

  Zondag 27 november begint Advent. Nu de dagen korter worden en de nachten langer, leven we toe naar het licht van Kerst. En net als de afgelopen jaren voelt Kerst misschien wel extra bijzonder. Eerst was het corona, dat ons leven beheerste en het feest van Kerst voelbaar meer betekenis gaf. Corona lijkt op z’n […]

 • Pastoraat

  Gedachtenis en gedenktuin

  In het voorjaar hebben we u op de hoogte gebracht van veranderingen in de afkondiging van overlijden en gedachtenis in de zondagse viering. Dit ritueel is op een aantal punten aangepast. Hierbij is het accent verschoven van een familieritueel naar een gemeenteritueel. De overwegingen die tot dit besluit hebben geleid, kunt u nalezen in het […]

 • Actueel Pastoraat

  Pastoraal Contactpunt

  Mocht u behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u contact opnemen met het Pastoraal Contactpunt (PCP). Bij het PCP kunt u terecht met al uw pastorale vragen en verzoeken: Maakt u of iemand anders iets mee waarbij pastorale zorg gewenst is? Wilt u graag eens praten over wat u bezighoudt? Vind u het fijn […]