Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Pastoraat

 • Actueel Pastoraat

  Groet van de predikant

  Advent: tijd van verlangen Aanstaande zondag begint Advent. Het kan voelen als een grote overgang na die laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop we onze gestorvenen hebben herdacht. Dat was een moment van terugkijken, van terugverlangen ook. Van verdriet. En dan een week later begint Advent: terugkijken wordt vooruitkijken, terugverlangen wordt vooruit verlangen. Verdriet […]

 • Even voorstellen Pastoraat

  Team Ouderen Pastoraat

  Team Ouderen Pastoraat, kortweg TOP genoemd. in 2013 werd de wijkindeling in onze gemeente losgelaten. Het pastoraat is toen veranderd in ‘doelgroep-pastoraat’. Er zijn verschillende teams gevormd, zoals o.a. het Wijkteam, Jongeren Werk Groep en het Team Ouderen Pastoraat. Twee jaar geleden werd Marijke Schippers ouderling en coördinator van het Team Ouderen Pastoraat en bedacht […]

 • Actueel Pastoraat

  Kerstgroetenactie

  In het weekend van 12 en 13 december gaat onze jaarlijkse Kerstactie van start. Medewerkers van het team ouderenpastoraat en enthousiaste gemeenteleden gaan dan op pad met amaryllissen in een pot en een persoonlijke kerstgroet van onze wijkpredikant, ds. Michiel de Leeuw. Zij bieden hiermee onze gemeenteleden vanaf 80 jaar een blijk van meeleven aan […]

 • Pastoraat

  Bericht van overlijden Bouk Dijkkamp-Wiertsema

  Op dinsdag 17 november is overleden ons gemeentelid Bouk Dijkkamp-Wiertsema, op de leeftijd van 94 jaar. Bouk Dijkkamp was een trouwe bezoekster van onze kerk, nog jarenlang liet zij zich rijden met de autodienst vanuit verzorgingshuis Sint Marinus. De laatste tijd bracht zij door in ‘Klein Geluk’, locatie Juliana. Bouk was een zorgzame, liefdevolle en […]

 • Actueel Pastoraat

  Stuur eens een kaartje!

  Op verschillende manieren proberen we als gemeenteleden naar elkaar om te zien. Met telefoontjes, kaarten, groeten, bezoekjes in de voortuin of op andere manieren in woord en gebaar.

 • Actueel Pastoraat

  Hulp nodig? ‘Vraag & Aanbod’

  Aan het begin van deze crisis lieten we weten dat het mogelijk is om hulp te vragen én om je hulp aan te bieden, nu we leven onder de maatregelen van het Coronavirus. Velen hebben zich reeds als helper bij mij aangemeld (aanmelden kan nog steeds) en ook kwam er een aantal vragen voor hulp […]

 • Actueel Pastoraat

  Pastorale zorg en praktische hulp

  Mocht u behoefte hebben aan pastorale zorg, neem dan contact op met ds. Michiel de Leeuw (06-42 08 90 96) of met Ellie Eijlander (06-23 55 59 89). Kunt u hulp gebruiken bij het doen van de boodschappen? Wilt u de nieuwsbrief op papier ontvangen? Vindt u het fijn om af en toe eens contact […]

 • Pastoraat

  Pastorale ondersteuning

  De afgelopen tijd is een aantal gesprekken gevoerd over ondersteuning in het pastoraat. Zowel in de Loohof als in de wijk, waaronder ook de overige zorgvoorzieningen, is die  weggevallen. Hoog tijd om dat weer op te pakken en we willen het nu bij één persoon onderbrengen. In de vacaturetijd en ook nu nog heeft ds. […]