Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Pastoraat

 • Actueel Pastoraat

  Pastoraal Contactpunt

  Mocht u behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u contact opnemen met het Pastoraal Contactpunt (PCP). Bij het PCP kunt u terecht met al uw pastorale vragen en verzoeken: Maakt u of iemand anders iets mee waarbij pastorale zorg gewenst is? Wilt u graag eens praten over wat u bezighoudt? Vind u het fijn […]

 • Pastoraat

  Groet van de predikant

  Beste gemeenteleden van Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren, En toen was ik ineens weer terug op Palmzondag. Want het liedje, waar we toen het Passion Project mee aftrapten, kwam ineens weer bij me boven: Here we go On this roller coaster life we know With those crazy heights and real deep lows I really don’t […]

 • Actueel Pastoraat

  Versoepeling pastoraal beleid in coronatijd

  Gezien alle (aanstaande) versoepelingen m.b.t. de corona maatregelen heeft het CCT besloten dat de meeste extra voorzorgsmaatregelen rond het pastoraat in onze gemeente kunnen vervallen. Ieder – pastores en vrijwilligers – kan dus weer naar believen en behoefte pastorale bezoeken, aandachtsbezoeken en bloemen brengen. Alleen de volgende adviezen aan onze pastorale krachten blijven van kracht: […]

 • Nieuws Pastoraat

  Pinkstergroet van de predikant

  Beste gemeenteleden van Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren, “Tegen de avond kwam de duif bij hem terug – met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was.” (Genesis 8 : 11) Pinksteren staat dit jaar in het teken van de duif. Het jeugdwerk van de Jachtlaankerk, […]

 • Even voorstellen Pastoraat

  Team Ouderen Pastoraat

  Team Ouderen Pastoraat, kortweg TOP genoemd. in 2013 werd de wijkindeling in onze gemeente losgelaten. Het pastoraat is toen veranderd in ‘doelgroep-pastoraat’. Er zijn verschillende teams gevormd, zoals o.a. het Wijkteam, Jongeren Werk Groep en het Team Ouderen Pastoraat. Twee jaar geleden werd Marijke Schippers ouderling en coördinator van het Team Ouderen Pastoraat en bedacht […]

 • Actueel Pastoraat

  Stuur eens een kaartje!

  Op verschillende manieren proberen we als gemeenteleden naar elkaar om te zien. Met telefoontjes, kaarten, groeten, bezoekjes in de voortuin of op andere manieren in woord en gebaar.

 • Actueel Pastoraat

  Hulp nodig? ‘Vraag & Aanbod’

  Aan het begin van deze crisis lieten we weten dat het mogelijk is om hulp te vragen én om je hulp aan te bieden, nu we leven onder de maatregelen van het Coronavirus. Velen hebben zich reeds als helper bij mij aangemeld (aanmelden kan nog steeds) en ook kwam er een aantal vragen voor hulp […]