Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Pastoraat

 • Nieuws Pastoraat

  Gemeenteavond over beroepingswerk

  Op de goed bezochte gemeenteavond van afgelopen maandag 1 juli heeft de breed samengestelde beroepingscommissie bij monde van haar voorzitter Luc Pennings  verslag gedaan van haar werkzaamheden en een voorstel gedaan om een predikant te beroepen.

 • Pastoraat

  Invalpredikant

  Met dankbaarheid kunnen we meedelen, dat ds. C.L. (Loes) Kraan bereid is gevonden invalwerkzaamheden in het pastoraat te gaan verrichten gedurende  de periode, waarin we als wijkgemeente vacant zijn. Ze is een in onze wijk niet onbekende en zal gedurende 8 uur per week in het pastoraat werkzaam zijn. De coördinatie van haar werkzaamheden loopt […]

 • Pastoraat

  De verharding van de samenleving: verslag huiskamergesprekken

  Er zijn dit jaar 17 huiskamergesprekken geweest. Dit jaar hebben we bewust de groepen wat kleiner gehouden (max. 10 personen ). Het is ons goed bevallen omdat op deze manier ieder tot zijn recht komt. Het is natuurlijk ondoenlijk om de inhoud van de gesprekken in detail weer te geven, maar dit is wat er […]