Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Pastoraat

 • Nieuws Pastoraat

  Groet van de predikant

  Beste gemeenteleden van Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren, Afgelopen zondag 19 september nam Bert Schüssler, vanwege zijn emeritaat, in een bijzondere dienst afscheid als predikant van de Grote Kerk. Je verzint het niet, maar op diezelfde dag werd in de Apeldoornse kerken bekendgemaakt dat ds. Annelies Jans van de Goede Herderkerk een beroep heeft aangenomen […]

 • Nieuws Pastoraat

  Tuinbijeenkomst van het Team Ouderen Pastoraat (TOP)

  Op 12 augustus was het een stralende dag met veel zonneschijn en wat kwam dat goed uit voor onze TOP-tuinbijeenkomst. Meer mensen dan zich hadden aangemeld, kwamen naar Wiesel en uiteindelijk heb ik 27 mensen geteld! Een mooie opkomst in vakantietijd.

 • Pastoraat

  Over de actie ‘Stuur eens een kaartje’

  Toen we in maart 2020 ineens te maken kregen met het coronavirus en in april 2020 in een intelligente lockdown belandden, zijn we als gemeente van de Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren snel in actie gekomen.

 • Actueel Pastoraat

  Pastoraal Contactpunt

  Mocht u behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u contact opnemen met het Pastoraal Contactpunt (PCP). Bij het PCP kunt u terecht met al uw pastorale vragen en verzoeken: Maakt u of iemand anders iets mee waarbij pastorale zorg gewenst is? Wilt u graag eens praten over wat u bezighoudt? Vind u het fijn […]

 • Even voorstellen Pastoraat

  Team Ouderen Pastoraat

  Team Ouderen Pastoraat, kortweg TOP genoemd. in 2013 werd de wijkindeling in onze gemeente losgelaten. Het pastoraat is toen veranderd in ‘doelgroep-pastoraat’. Er zijn verschillende teams gevormd, zoals o.a. het Wijkteam, Jongeren Werk Groep en het Team Ouderen Pastoraat. Twee jaar geleden werd Marijke Schippers ouderling en coördinator van het Team Ouderen Pastoraat en bedacht […]