Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Pastoraat

 • Pastoraat

  Invalpredikant

  Met dankbaarheid kunnen we meedelen, dat ds. C.L. (Loes) Kraan bereid is gevonden invalwerkzaamheden in het pastoraat te gaan verrichten gedurende  de periode, waarin we als wijkgemeente vacant zijn. Ze is een in onze wijk niet onbekende en zal gedurende 8 uur per week in het pastoraat werkzaam zijn. De coördinatie van haar werkzaamheden loopt […]

 • Pastoraat

  Bericht van de beroepingscommissie

  Het beroepingswerk is in volle gang. Er zijn in de afgelopen periode sollicitatiegesprekken gevoerd met een aantal predikanten en in de maand mei gaat de commissie op pad om kerkdiensten van mogelijke kandidaten bij te wonen: we gaan ‘horen’. Dit alles vraagt de nodige tijd. En bij een dergelijke procedure is vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid van […]

 • Pastoraat

  De verharding van de samenleving: verslag huiskamergesprekken

  Er zijn dit jaar 17 huiskamergesprekken geweest. Dit jaar hebben we bewust de groepen wat kleiner gehouden (max. 10 personen ). Het is ons goed bevallen omdat op deze manier ieder tot zijn recht komt. Het is natuurlijk ondoenlijk om de inhoud van de gesprekken in detail weer te geven, maar dit is wat er […]

 • Pastoraat

  Beëindiging werkzaamheden interim-predikant

  Tot onze spijt moeten we melden, dat, met unanieme instemming van de wijkkerkenraad,  in een goed wederzijds overleg is besloten om de werkzaamheden van de interim predikant ds. Hans Snoek te beëindigen. We willen hem bedanken voor de inzet, die hij in de korte periode, dat hij in onze wijk werkzaam was, heeft getoond en […]

 • Pastoraat Wijkkerkenraad

  Bericht van de beroepingscommissie

  Nadat alle formaliteiten positief zijn afgehandeld kunnen we van start met het vinden van een wijkpredikant. Wij hebben een avond voorlichting gehad van de heer Herman Ekenhorst, die dat voor veel beroepingscommissies in de PKN doet. Gesproken is onder andere over vragen als: Hoe verloopt de procedure? Hoe lees je sollicitatiebrieven? Hoe kies je als […]

 • Pastoraat Wijkkerkenraad

  Beroepingscommissie geïnstalleerd

  Op donderdag 13 december heeft voorzitter Maarten de Graaf de beroepingscommissie geïnstalleerd. De leden zijn: Luc Pennings (voorzitter); Senno Verduijn (secretaris), belang van toerusting; Karin Berghout, belangen van de kinderen; Arie Kooiman, voor de muziek; Sjani v.d. Laan, algemeen belang van de gemeente; Coby van Laar, belang van de diaconie; Esther Tuinier-Pastoor, algemeen belang van […]