Nieuws

 • Actueel Nieuws Pastoraat

  Ingebruikname van de gedenktuin

  Op zondag 18 juni, na de kerkdienst, wordt de gedenktuin officieel in gebruik worden genomen. Een groep van 20 mensen heeft op 20 mei keihard gewerkt om de gedenktuin aan te leggen. De tuin is ontworpen door Houkje Hibma en Tom Schoemaker, die ook de foto’s heeft gemaakt. Dit is een plek, achter de kerk, […]

 • Actueel Kerkdienst Nieuws

  Onderwegkerk Kapel Hoog Soeren weer van start

  De Werkgroep Onderwegkerk zet de komende zomermaanden op alle zondagen in juni, juli en augustus de kerkdeur weer wagenwijd open. De eerste dienst is deze zomer op zondag 4 juni a.s. Een tochtje naar de Kapel is altijd een feestje.

 • Nieuws

  Jaarrekening 2022 PGA en Diaconie PGA

  Jaarlijks worden de jaarrekeningen gepubliceerd op de website van de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA). Wij bieden u de mogelijkheid via de website de jaarrekeningen in te zien . Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die per mail stellen vóór maandag 29 mei 2023. Reacties op de jaarrekening van de Protestantse Gemeente Apeldoorn […]

 • Nieuws

  Afsluiten coronamaatregelen

  Mogelijk heeft u het al gezien: de ouderlingenhand aan de dominee bij het begin en eind van de dienst wordt weer als handdruk gegeven. Dat heeft te maken met het opheffen van alle coronamaatregelen. In de afsluitende vergadering van het CCT (Corona Coördinatie Team) is wel besloten een paar hygiënische maatregelen te handhaven. Zo geven […]

 • Nieuws

  Paaseditie Kerkkrant PG Apeldoorn is verschenen!

  De Paaseditie van ‘Kijk op de Kerk’ is verschenen, de Kerkkrant van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Lees ‘m via deze link: https://pkn-apeldoorn.nl/wp-content/uploads/2023/03/Kijk-op-de-Kerk-pasen-2023-DEFINITIEF.pdf

 • Nieuws

  Wij zijn een GROENE KERK

  De GroeneKerken-actie is een initiatief van Kerk in Actie en Stichting Tear. De actie richt zich op alle geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Waarbij we ons realiseren dat mens en aarde met elkaar verbonden zijn. Aan de slag dus! De naam […]

 • Jeugd Nieuws

  Taizé-reis zomer 2023 voor jongeren 17 – 25 jaar

  Gaat het er dan eindelijk weer van komen dit jaar? Met Apeldoornse jongeren uit verschillende kerken naar de inspirerende en gezellige kloostergemeenschap van Taizé? We hopen van wel!

 • Actueel Nieuws

  Gedragscode Protestantse Gemeente Apeldoorn

  Door de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) is een gedragscode vastgesteld. Deze sluit aan bij de vastgestelde gedragscode van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en is bedoeld voor alle vrijwilligers die werkzaam zijn, in ons geval voor de Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren. Alle vrijwilligers dienen bekend te zijn met deze gedragscode. De gedragscode kunt u […]

 • Kerkdienst Nieuws

  Vernieuwd ritueel rond afkondiging overlijden en gedachtenis

  Al voordat de coronapandemie uitbrak, startte in de Wijkkerkenraad een bezinning op de wijze waarop we in de Jachtlaankerk onze overleden gemeenteleden herdenken in de kerkdienst. Intussen, noodgedwongen door lockdowns en afstandsregels, zijn de afkondiging van overlijden en gedachtenis al enige tijd anders ingericht. We hebben de rituelen (afkondiging en gedachtenis) samengevoegd tot één ritueel […]

 • Actueel Nieuws

  Veilige kerk – vertrouwenspersoon

  Grensoverschrijdend gedrag is veel in het nieuws, mede door de onrust die is ontstaan rond het TV-programma The Voice of Holland. Daarom is het goed nog eens te melden dat de Protestantse Gemeente Apeldoorn al jaren een commissie omgangsvormen heeft, waar mensen zich kunnen melden indien er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. De kerk heeft ook een […]