Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Nieuws

 • Nieuws

  Nieuwe folder Jachtlaankerk / Kapel Hoog Soeren

  Voor het jaar 2020 hebben we een mooi opgefriste folder van onze wijkgemeente ter beschikking. In een handzaam formaat wordt hierin kernachtig weergegeven wat onze gemeente belangrijk vindt en doet. Een gedrukt exemplaar vindt u  in de kerkbalansbrief of vanaf 19 januari in het folderrek in de ontmoetingshal van de kerk. U kunt de folder […]

 • Nieuws

  Actie Kerkbalans 2020 van start

  De actie Kerkbalans 2020 gaat zondag 19 januari van start We staan voor een hechte wijkgemeente, die we goed willen organiseren om samen het kerk-zijn te kunnen vieren. Verbinden, inspireren en geloven, daar gaat het om. Blijven investeren in de kwaliteit van onze beide kerkgebouwen en in de pastorale aandacht en zorg in onze wijkgemeente […]

 • Nieuws

  Bonizegels – voedselpakketten

  Vorig jaar heb ik 7 voedselpakketten gespaard en onder vluchtelingen verdeeld. Ze waren er heel blij mee en bedankten met biddende handen. Mijn hartelijke dank voor alle hulp. Evenals vorig jaar wil ik graag weer bonizegels sparen om vluchtelingen door middel van een voedselpakket iets extra’s te geven. Daarom doe ik weer een beroep op […]

 • Nieuws

  Foto’s

  Op de foto-pagina (te openen via het ikoontje Foto’s in de oranje balk) zijn nieuwe foto’s geplaatstst. Deze keer van het bezoek van Sinterklaas aan HetKoor. Ook staan er foto’s van de welkomstavond van Michiel en Marike de Leeuw, foto’s van de startzondag en andere gebeurtenissen in en om de Jachtlaankerk. Sinds kort worden er […]

 • Nieuws

  Onderwegkerkdienst 2019 Kapel Hoog Soeren

  Op de zondagen in juni, juli en augustus werden in de Kapel van Hoog Soeren ‘onderwegkerkdiensten’ gehouden. Deze formule van korte oecumenische diensten voor mensen in de vakantietijd die een moment van bezinning zoeken, voldoet na 53 jaar nog steeds. Het is fijn om zo met en bij elkaar kerk te zijn en het is […]

 • Nieuws

  Hondenuitlaatplaats???

  Naast de eredienst in onze Jachtlaankerk verzorgen wij ook graag andere activiteiten in en rond onze kerk. Maar we zijn nu geconfronteerd met een nieuw fenomeen: het grind voor de kosterswoning en tussen kerk en fietsenstalling wordt gebruikt als hondenuitlaatplaats. Onlangs moesten bij het weghalen van het onkruid uit het grind ook een enorme hoeveelheid […]

 • Nieuws Wijkkerkenraad

  Vertrouwenspersoon

  Bij veel bedrijven en organisaties is een vertrouwenspersoon aangesteld. Als iemand iets vertrouwelijk wil bespreken of niet weet wat hij of zij aan moet met een gebeurtenis of een situatie, dan kan men bij de vertrouwenspersoon terecht. Een dergelijk gesprek valt onder geheimhouding en in overleg wordt een vervolg afgesproken. Dat kan een advies zijn […]

 • Nieuws

  Parkeren

  De parkeerruimte op het plein voor de kerk is zeer beperkt. Om die reden zijn de parkeerplaatsen toegewezen. De laatste tijd komt het voor, dat er ook auto’s van andere mensen staan. Als u geen aparte toestemming heeft daar te parkeren, verzoeken wij u te parkeren op het parkeerterrein van de school achter de kerk. […]