Nieuws

 • Actueel Nieuws

  Kribjesplein

  Op vrijdag 23 december stelt de Jachtlaankerk haar deuren en plein open met licht, een kerststallenexpositie, optreden van het Christmas Carolkoor en een samenkomst en viering voor jong en oud. Het goede nieuws over de komst van Jezus op deze wereld willen wij graag met u vieren en delen met de buurtbewoners. Noteer daarom de […]

 • Actueel Nieuws

  Gedragscode Protestantse Gemeente Apeldoorn

  Door de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) is een gedragscode vastgesteld. Deze sluit aan bij de vastgestelde gedragscode van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en is bedoeld voor alle vrijwilligers die werkzaam zijn, in ons geval voor de Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren. Alle vrijwilligers dienen bekend te zijn met deze gedragscode. De gedragscode kunt u […]

 • Nieuws

  Begrotingen 2023 PGA en Diaconie PGA

  Nadat de Algemene Kerkenraad de begrotingen van de PGA (Protestantse gemeente Apeldoorn) en Diaconie PGA voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting in de gemeente gepubliceerd op de website en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De Algemene Kerkenraad stelt de leden van de gemeente […]

 • Nieuws

  Kerstengel actie voor jong en oud! Wie doet mee mee?

  Elkaar verrassen met een kerstgroet, laten weten dat je aan iemand denkt, of ook graag eens een attentie ontvangen? Dat doen we met elkaar. Als kerstengel breng je eenmaal, in de week na Tweede Advent tussen 11 en 18 december, een eigen attentie of kerstgroet aan iemand van binnen of buiten onze gemeente. Iedereen die […]

 • Actueel Nieuws

  Coronavirus

  Zoals je vast in je omgeving hebt gemerkt, gelezen of gehoord, neemt het aantal besmettingen door Covid-19 weer toe. Tijd om een aantal afspraken nog eens te op te frissen: Was vaak je handen; Hoest/nies in je elleboog; Blijf bij klachten thuis en doe een zelftest; Ga, wanneer corona is geconstateerd, minimaal 5 dagen in […]

 • Kerkdienst Nieuws

  Vernieuwd ritueel rond afkondiging overlijden en gedachtenis

  Al voordat de coronapandemie uitbrak, startte in de Wijkkerkenraad een bezinning op de wijze waarop we in de Jachtlaankerk onze overleden gemeenteleden herdenken in de kerkdienst. Intussen, noodgedwongen door lockdowns en afstandsregels, zijn de afkondiging van overlijden en gedachtenis al enige tijd anders ingericht. We hebben de rituelen (afkondiging en gedachtenis) samengevoegd tot één ritueel […]

 • Actueel Nieuws

  Veilige kerk – vertrouwenspersoon

  Grensoverschrijdend gedrag is veel in het nieuws, mede door de onrust die is ontstaan rond het TV-programma The Voice of Holland. Daarom is het goed nog eens te melden dat de Protestantse Gemeente Apeldoorn al jaren een commissie omgangsvormen heeft, waar mensen zich kunnen melden indien er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. De kerk heeft ook een […]

 • Nieuws

  Vaste YouTube link voor alle online kerkdiensten

  De online kerkdiensten van de Jachtlaankerk/Kapel Hoog Soeren worden online uitgezonden via een vast YouTube kanaal: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9sv0lExERJqbSojwUpobbFhHWBj6EmS1 . Via deze link ziet u de ingeplande kerkdiensten in chronologische volgorde en ook de al eerder opgenomen kerkdiensten. Het kan handig zijn om de link als favoriet op uw pc te zetten (bijv. als bladwijzer of snelkoppeling).