Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Even voorstellen

  • Even voorstellen

    Even voorstellen: Inejet van Wermeskerken, diaken

    Sinds oktober 2021 ben ik weer diaken geworden. Weer, omdat ik van 2014 tot 2018 ook diaken was in de Jachtlaankerk. Sinds juni 2012 woon ik in Apeldoorn. Voor die tijd woonde en werkte ik in het westen van ons land: had een praktijk voor fysio- en manuele therapie in Wassenaar en gaf les aan […]

  • Even voorstellen

    Even voorstellen: Bert van Velsen, kerkrentmeester

    Na op verschillende plaatsen in Nederland en Duitsland gewoond en gewerkt te hebben zijn wij in 1978 in Apeldoorn beland en wonen hier met veel plezier. Tot mijn pensionering heb ik mijn werkzame leven in de papierfabricage gewerkt, in diverse technische functies. Tot 2020 hebben wij, mijn vrouw An en ik, gekerkt en gewerkt in […]