Actueel

 • Actueel Diaconie

  Voor de voedselbank: een inzameling van oud ijzer en houdbare levensmiddelen

  De gezamenlijke diaconieën van de Grote Kerk, Jachtlaankerk en Goede Herderkerk organiseren een inzameling voor de Voedselbank. Zaterdag 6 april tussen 09:00 uur en 13:00 uur kunt u uw spullen inleveren bij de Grote Kerk. In de container van Gerrevink kunt u uw oud ijzer kwijt. De houdbare levensmiddelen kunt u in de kerk afgeven. […]

 • Actueel Kerkdienst

  Vieringen Stille Week en Pasen in de Jachtlaankerk

  Witte Donderdag 28 maart, 19.30 uur Bijzondere avondmaalsviering voor alle leeftijden. Met Jongeren Vocal Group en medewerking van kinderen uit groep 7 en 8. Thema: “BFF (Best Friends Forever)” Goede Vrijdag 29 maart, 19.30 uur Het lijdensverhaal in woord en muziek. M.m.v. HetKoor o.l.v. Martine Brussee Stille Zaterdag 30 maart, 21.30 uur Paaswake, verstilde viering […]

 • Actueel Pastoraat

  Studieverlof ds. Michiel de Leeuw

  Na Pasen heeft ds. Michiel de Leeuw vier weken studieverlof plus aansluitend twee weken meivakantie. Het studieverlof vindt plaats in het kader van de verplichte nascholing voor predikanten en valt uiteen in vier onderdelen: een kloosterretraite, een module van de Protestantse Theologische Universiteit ‘Leiderschap bij verandering’, een studieweek over Dietrich Bonhoeffer én een tocht over […]

 • Actueel Toekomst Wijkkerkenraad

  Verslag en samenvatting gemeente-avond 28 februari jl.

  Woensdagavond 28 februari hebben we een goed bezochte gemeenteavond gehouden. De thema ’s die aanbod kwamen waren: een oproep om mee te denken over een beleidsplan voor de jeugd door Myrthe Kuipers, mededelingen van de kerkrentmeesters door Luc Pennings en het onderwerp van de toekomstverkenning dat ingeleid werd door Roland Zeilstra. Dit laatste onderwerp is […]

 • Actueel Club 65+

  Paasmiddag senioren: woensdag 27 maart

  De senioren van de Jachtlaankerk en Hoog Soeren zijn uitgenodigd voor de Paasmiddag. De kerk is open vanaf 15.00 uur. Om 15.30 uur begint de bijeenkomst met onder andere het paasevangelie, de overdenking door onze wijkpredikant en het zingen van paasliederen. Na de collecte voor een goed doel, wordt de middag besloten met een gezellige […]

 • Actueel Nieuws

  90 Jaar Goede Herderkerk! – expositie glas-in-loodramen

  Op 27 augustus 2024 is het 90 jaar geleden dat de Goede Herderkerk, toen nog “Kapel” geheten, werd ingewijd en in gebruik is genomen. Dit heuglijke feit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom heeft een kleine commissie zich over de invulling van dit jubileum gebogen. U gaat daar in de komende tijd […]

 • Actueel Nieuws

  Maak je huis groen!

  In het kader van het jaarthema ‘Groen? Doen!’ wil de werkgroep Groene Kerk u graag wijzen op de activiteiten van Duurzaam Energiecoöperatie Apeldoorn (www.de-a.nl). Specifiek voor uw woning kunt u een gratis en vrijblijvend bezoek van een energiecoach aanvragen. Daarnaast organiseren ze dit voorjaar de volgende informatieavonden: – maandag 4 maart, 19.30 uur: Zijn zonnepanelen […]

 • Actueel Vacatures

  Hulp/vrijwilligers gevraagd

  Vele handen maken licht werk ……. de Jachtlaankerk/Kapel Hoog Soeren vraagt vrijwilligers voor diverse taken, grotere en kleinere. Kijk eens op de pagina ‘Vacatures‘. Daar is omschreven wat gevraagd wordt met een korte taakomchrijving. Misschien zit er iets tussen voor u of voor jou. Want ook jeugdleden zijn van harte welkom! Bij vragen of interesse: […]

 • Actueel Pastoraat

  Even voorstellen: nieuwe kerkelijk werkers

  De nieuwe kerkelijk werkers voor de drie wijkgemeentes Goede Herderkerk, Grote Kerk en Jachtlaankerk (Patricia Bakker en Robin de Jong) stellen zich voor:

 • Actueel Wijkkerkenraad

  Kletspot op tafel

  Heeft u de ‘Kletspot’ al eens geprobeerd? Bij de koffie na de kerkdienst treft u op verschillende tafels een kletspot aan, met diverse vragen om over de viering door te praten. U en uw tafelgenoten zijn uiteraard vrij om hier al of niet gebruik van te maken. Wilt u zeker zijn van een verdiepende uitwisseling […]