Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Het thema is: #BLIJF IN MIJN LIEFDE

De internationale Week van Gebed voor de eenheid van de christenen begint traditioneel met een oecumenische viering. Dit jaar is deze voorbereid door de zusters van de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland).

Het Apeldoorns Beraad van Kerken heeft de laatste jaren in de Week van Gebed steeds ook een oecumenische samenkomst gehouden met gebruikmaking van de voorgestelde teksten en gebeden. Dit jaar zal deze ‘samenkomst’ ivm de coronamaatregelen alleen online te beleven zijn op de vooravond van de Week van Gebed.
Enkele afgevaardigden in het Beraad zullen samen de viering leiden.
De meditatie wordt verzorgd door diaken Theo van Driel. Dit zal de laatste keer zijn dat hij als voorzitter van het Beraad in het openbaar aanwezig is, omdat hij deze maand aftreedt. Zijn afscheid zal vanwege de coronabeperkingen verder alleen in een Beraadsvergadering de nodige aandacht krijgen.

Wat? – Oecumenische viering Week van Gebed (online)
Wanneer? – Zaterdag 16 januari om 19.30 uur
Vanwaar? – Vanuit de Adventkerk (Kerkgenootschap der Zevende-Dags Adventisten)
Hoe? – Stream: de oecumenische viering is te volgen via de link: https://youtube.com/c/AdventkerkApeldoorn
Meelezen? – Tekstboekjes en/of de digitale versie van het boekje zijn te koop: https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/09/materiaal-bestellen-week-van-gebed-2021/. Het Beraad heeft al enkele (papieren) boekjes aangeschaft. Deze kunnen worden afgehaald bij de secretaris van het Beraad (zie onderaan dit bericht).

Over de Week van Gebed
De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief.

Secretaris van het Beraad: ds Liesbeth van Hilten
www.apeldoornsberaadvankerken.nl
tel. 055 521 7472, e-mail: