Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Het is alweer een tijd geleden dat wij u in deze nieuwsbrief vertelden over een enquête namens de wijkkerkenraad (WKR). De enquête was bedoeld om u te vragen hoe het gaat in deze periode van coronamaatregelen en wat u graag zou willen nu het kerk-zijn anders is dan we ooit konden vermoeden. We concludeerden uiteindelijk dat een enquête hiervoor niet het juiste middel was. Door de weken heen merken wij als WKR dat er steeds meer behoefte is om elkaar weer eens echt te ontmoeten en te spreken. Sinds de huidige versoepelingen van de coronamaatregelen kan dat ook. Daarom heeft de WKR besloten om na de zomer, in de maanden oktober en november, de bekende huiskamergesprekken te organiseren, maar dan in nieuwe vorm.

We noemen de bijeenkomsten: “Thuis in de kerk”. Want we hopen weer samen thuis te komen en ons thuis te voelen in onze vertrouwde kerk. De gesprekken zullen plaatsvinden in groepjes van maximaal 10 personen in de Jachtlaankerk of Kapel Hoog Soeren. Er is een gespreksleider en ook ds. Michiel de Leeuw probeert bij alle gesprekken aan te schuiven. Wij gaan met elkaar in gesprek aan de hand van vragen als: hoe gaat het met u en hoe hebt u de coronatijd beleefd? Hoe kunnen we kerk-zijn in deze ingewikkelde tijd? Wat mist u of wat u verlangt? In augustus leest u meer informatie over de huiskamergesprekken en hoe u zich kunt aanmelden. We streven er bovendien naar om alle gemeenteleden ook persoonlijk een uitnodiging te sturen. Voor nu wensen wij u namens de WKR een hele goede zomerperiode toe.