Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Door de coronacrisis moesten helaas vrijwel alle activiteiten van “Verdieping in Noord-West” vorig seizoen worden geannuleerd. Vol nieuwe moed heeft de Commissie voor het seizoen 2021-2022  weer allerlei activiteiten gepland over onderwerpen die ertoe doen. Er is een mooi nieuw programma samengesteld.

Het nieuwe programma is hier te zien

Voor een deel bevat het programma activiteiten die vorig seizoen niet door konden gaan,  maar ook nieuwe initiatieven. Wij hopen natuurlijk dat dit jaar alles weer doorgang kan vinden. Wij weten nu nog niet of er nog beperkingen zullen gelden. Wellicht zal het aantal deelnemers nog beperkt moeten blijven.

In elk geval is voor elke activiteit aanmelding verplicht.

Raadpleeg voor eventuele wijzigingen van of aanvullingen op het programma de websites, vrijdagmails, nieuws- en zondagsbrieven.