Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag heeft het Corona Coördinatie Team (CCT) nieuwe besluiten genomen.
Vanaf aankomende zondag geldt dat er tijdens de kerkdiensten plek is voor maximaal 30 bezoekers, dit is exclusief medewerkers van de dienst.
Wel is er iedere zondag kinderkring en oppas. En natuurlijk is er voor de kinderen thuis een digitaal pakketje beschikbaar.
De kelderkerk en kelderkerk junior komen eens per drie weken samen, ook dit kan doorgaan binnen de huidige maatregelen.

De geplande gezinsdienst van 15 november a.s. vervalt. Zodra de maatregelen het toelaten, wordt hier een nieuwe datum voor gezocht.

Voor de gedachtenisdienst op 22 november a.s. worden in eerste instantie alleen de directe nabestaanden uitgenodigd. Aanmelden voor deze dienst via Scipio of via de koster is niet mogelijk. De dienst krijgt een wat andere invulling. Hoe u de dienst vanuit uw huis kunt meebeleven, leest u binnenkort op de website of in de nieuwsbrief.

Kleinere bijeenkomsten in de kerk, tot maximaal 30 personen, kunnen doorgang blijven vinden. Dit geldt voor bijvoorbeeld vergaderingen en de ‘Thuis in de Kerk’-gesprekken. Wel dienen alle voorzorgsmaatregelen strikt in acht te worden genomen.

Pastorale vrijwilligers krijgen aangescherpte adviezen voor het brengen van bezoeken aan huis, zodat dat op een zo veilig mogelijke manier kan plaatsvinden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
Maarten de Graaf, voorzitter wijkkerkenraad