Beste gemeenteleden van de Jachtlaankerk/Kapel Hoog Soeren,

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond van woensdag 28 februari 2024.

Naast informatie over het jeugdwerk en de financiën willen we met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van de wijkgemeente Jachtlaankerk/Kapel Hoog Soeren.

Zoals u weet is een gezamenlijke commissie Toekomstverkenning Noordwest van de Goede Herder kerk, De Grote Kerk en de Jachtlaankerk/Kapel Hoog Soeren, in opdracht van de drie kerkenraden, bezig om onderzoek te doen naar een toekomstbestendige wijkgemeente in Noordwest.
Deze commissie heeft een plan van aanpak opgesteld dat we met u willen bespreken. Uw mening over het plan van aanpak is erg belangrijk! Daarom gaan we hier graag over met u in gesprek.
Dit advies-plan van aanpak kunt u downloaden: Plan van aanpak Toekomstverkenning.

De avond begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom voor koffie en thee.
Locatie: Jachtlaankerk, Jachtlaan 143, Apeldoorn

Namens de wijkkerkenraad,
Roland Zeilstra, voorzitter