Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Op verschillende manieren proberen we als gemeenteleden naar elkaar om te zien. Met telefoontjes, kaarten, groeten, bezoekjes in de voortuin of op andere manieren in woord en gebaar.Mocht u zo nu en dan eens een kaartje willen sturen naar andere gemeenteleden, dan kunt u zich melden bij Ellie Eijlander, email , mobiel: 06 23 555 989. Zij levert u dan bij tijd en wijle enkele namen en adressen aan. Juist nu het allemaal lang gaat duren en we langer moeten volhouden, is dit van belang. Tot we samen zijn