Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Mocht u behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u contact opnemen met het Pastoraal Contactpunt (PCP). Bij het PCP kunt u terecht met al uw pastorale vragen en verzoeken:

  • Maakt u of iemand anders iets mee waarbij pastorale zorg gewenst is?
  • Wilt u graag eens praten over wat u bezighoudt?
  • Vind u het fijn om af en toe eens contact met iemand te hebben?
  • Signaleert u iemand in uw omgeving die behoefte heeft aan aandacht?

Telefoonnummer: 055-2002041
Emailadres:

De vrijwilligers mw. Ellie Eijlander-Nagel, mw. Dineke Oosterkamp en mw. Rita Groenewoud zullen bij ieder verzoek zorgen voor de nodige en passende pastorale zorg: van de wijkpredikant, een van de andere pastores of van een pastoraal vrijwilliger van het Team Bijzonder Pastoraat (TBP) of Team Ouderenpastoraat (TOP). Dit op basis van de specifieke situatie en de beschikbaarheid.

Ellie Eijlander-Nagel

Dineke Oosterkamp

Rita Groenewoud

Naast onze wijkpredikant ds. Michiel de Leeuw is mevrouw Catharina van Valen part time (maandag en woensdag) beschikbaar voor pastorale zorg. Zij is tevens verbonden aan de Goede Herderkerk. Onze pastorale vrijwilligers van het TOP proberen daarnaast zoveel mogelijk om te zien naar hun eigen contacten onder de ouderen (80+).

Ds. Michiel de Leeuw

Catharina van Valen

Praktische hulp
Kunt u hulp gebruiken bij het doen van de boodschappen? Wilt u de nieuwsbrief op papier ontvangen? Hebt u hulp nodig voor het beluisteren / bekijken van kerkdiensten via internet? Bel dan mw. Ellie Eijlander op 06-23 55 59 89 of mail naar