Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Beste gemeenteleden van de Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren,

Donderdag was het Hemelvaartsdag. Wilt u wel geloven dat ik nog nooit op Hemelvaartsdag heb gepreekt? In de ziekenhuizen waar ik lange tijd werkte, hadden we op die dag geen viering, dat was praktisch niet mogelijk.
In mijn eerste gemeente in Rijswijk hadden we de diensten zo verdeeld dat ik altijd de Kerstnacht ‘deed’ en mijn collega de Hemelvaartsdienst. Dat beviel ons beiden. En als ik nog verder terugdenk aan mijn jeugd als domineeskind, dan kampeerden wij altijd met Hemelvaart. In het Pinksterweekeinde ook trouwens, maar dan reden we zondagmorgen vroeg heen en weer vanaf de camping zodat mijn vader kon voorgaan in de Pinksterdienst. Maar Hemelvaart? Nee, daar hoefden we kennelijk niet voor terug.

Ik heb trouwens de indruk dat ik niet de enige ben, die weinig heeft met Hemelvaartsdag. Er komt doorgaans maar een klein groepje gemeenteleden op af en ook bij andere collega’s zie ik dat ze er niet warm voor lopen. En zoals gezegd, ik heb er nog nooit over gepreekt. Wel over de Emmaüsgangers natuurlijk, vele malen, en vaak op Wezenzondag, de zondag na Hemelvaart, en elk jaar op Pinksteren zelf natuurlijk. Maar Hemelvaartsdag? Nee.

Misschien is het omdat het op een donderdag valt. Of omdat de feestdag er een beetje met de haren bij is gesleept, omdat er nu eenmaal in Handelingen 1 staat dat Jezus na 40 dagen opstijgt naar de hemel. Of omdat het verhaal zo weinig tot de verbeelding spreekt, letterlijk. De evangeliën Marcus en Lucas wijden er welgeteld één zin aan (!). Niet echt een verhaal dus. In het boek Handelingen wordt de hemelvaart in wel dríe zinnen verteld, maar als daar de leerlingen Jezus na-turen, worden ze door twee engelen berispt: “Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken?”

Ja, wat sta je nou te kijken? Er is daar niets te zien. Hij is weg. We zijn voortaan “met zonder Jezus”, zoals ik ergens las. Zoals een kind zegt dat hij met zonder jas naar buiten gaat, zo gaan wij met zonder Jezus op pad. Hij is er niet meer, maar ook weer wel. Wij zien hem niet meer. Maar misschien gaat het daar ook niet om. Misschien is dat maar goed ook, omdat ons beeld van hem altijd tekortschiet. Misschien gaat het er wel om dat hij óns ziet. Daar vond ik een mooi gedicht over, van de hand van Rien van den Berg. Dit gedicht brengt mij dichter bij Hemelvaart dan ik in jaren ben geweest…

Hemelvaart

Daar gaat U dan. Ik zag het als een
kind zonder problemen voor me:
achter de laatste wolk, daar moest
de hemel zijn. Uw luchtkasteel.

Maar zien zoals een kind, dat kan
niet meer. Ik zie een ruimteveer de zon
passeren met aan boord een nieuwe
ruimtetelescoop, de hoop is nu dat wij

gezichten zullen zien, en dromen
dromen. Maar niet meer over U. Want
dat wij eens de poort van uw paleis
bereiken zouden, aankloppen… nee.

Waar bent U dan? Waar is uw hemel
nu? Bij U. U neemt uw hemel mee. Zo is
het steeds gegaan: U past zich telkens
weer aan ons beperkte blikveld aan.

U hebt gelijk: ik was er niet
toen U de hoeksteen van de aarde legde,
toen U tegen uzelve zegde: laat ons
de mensen maken naar ons beeld.

Mijn beeld van U is mensenbeeld, door U
geschetst. Ik weet alleen dat U er bent.
En dat U altijd anders bent en steeds
dezelfde. God, als mijn oude camera

onwrikbaar blijkt, volledig vastgeroest
gebruik dan maar geweld en ruk hem af,|
zodat ik zicht krijg op de ruimte die U
bent. Dit afscheid doet verdriet, mijn

ogen tranen, maar de uwe niet. Ik zal
van nu af achter elke wolk U zien. Heer
Jezus, hier ben ik, ziet U mij? Verlaat mij
niet. Ik leef alleen als U mij ziet.

Hartelijke groet, en goede moed!

Michiel de Leeuw

Collecte

Uw bijdrage aan de collecte is zeer welkom. De collecte is deze week bestemd voor:

  • Diaconie Kerk in Actie – Werelddiaconaat
  • Kerk
  • Wijkkas

U kunt uw collecte overmaken naar: NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Apeldoorn, o.v.v. “Apeldoorn-West.”

Óf: scan met uw smartphone onderstaande QR code (niet met de scanner van uw bank-app). U wordt naar een “Tikkie” geleid waar u zelf het bedrag kunt invullen.

Nieuwsbrief:

Als u de Nieuwsbrief in een keer wilt lezen: 200522 – JLK nieuwsbrief

Als u de Nieuwsbrief in grote letter wilt lezen: 200522 – JLK nieuwsbrief – groot lettertype