Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Als u zich wilt aanmelden voor een kerkdienst, is het van belang dat u zich daarbij aan de procedure houdt. Anders wordt het voor onze vrijwilligers een te belastende taak. U kunt zich als volgt aanmelden voor de komende kerkdienst:

  1. Bij voorkeur via de Scipio App. Dit kan tot vrijdag 17.00 uur. Hoe u deze app installeert op uw smartphone / tablet, leest u hier: https://jachtlaankerk.nl/actueel/installeren-scipio-app-reserveren-voor-een-kerkdienst/. Vraag eventueel hulp van familie, vrienden, buren of gemeenteleden bij de installatie.
  1. Lukt het niet via de Scipio App, dan kunt u een emailbericht sturen naar met vermelding van het aantal personen. Ook dit kan tot vrijdag 17.00 uur.
  1. Hebt u geen Scipio App én kunt u niet mailen, alleen dán kunt u zich telefonisch aanmelden, maar uitsluitend op de donderdag tussen 17.00 en 18.00 uur. Telefoonnummer: 06-18 81 61 82. Spreek bij geen gehoor het antwoordapparaat / voicemail in en vermeld daarbij uw naam én uw telefoonnummer en met hoeveel personen u wilt komen.
  1. Maakt u gebruik van de autodienst, dan komt uw aanmelding binnen via de coördinator van de autodienst.

Hebt u zich via Scipio of email aangemeld en is er plaats voor u, dan ontvangt u op de zaterdag, voorafgaand aan de dienst waarvoor u zich heeft opgegeven, een bericht waarin staat dat uw aanmelding is goedgekeurd. Let op: als er geen plaats meer is, omdat het maximaal aantal personen is overschreden, dan ontvangt u GEEN bericht op zaterdag.

Hebt u zich telefonisch aangemeld, dan krijgt u uiterlijk op zaterdag, 12.00 uur, telefonisch bericht of er wel of geen plaats voor u is gereserveerd.