Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Zondag 13 juni ds. Gertrudeke van der Maas onze voorganger.

Er plek voor 60 personen om de dienst in de Jachtlaankerk bij te wonen. U dient zich hiervoor wel van tevoren aan te melden via de Scipio-app op uw smartphone (Scipio-online), of via het mailadres . Hoe u zich kunt aanmelden en welke overige maatregelen er gelden voor het bijwonen van een kerkdienst leest u in de te downloaden aanmeldprocedure.

Uiteraard blijven wij de kerkdiensten ook online uitzenden via YouTube en zijn de diensten terug te luisteren via de kerkomroep.

De zondagsbrief voor de dienst kunt u hier downloaden.

Er is nog geen crèche of kinderking in de kerk. Wel is er online materiaal voor de kinderen. In deze link kun je alles vinden.

Collecte

Uw bijdrage aan de collecte is zeer welkom. De collecte is deze week bestemd voor:

  1. Diaconie: Gemeentediaconaat
    Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze namens de kerk bezocht worden en een blijk van verbondenheid in de vorm van een kleine attentie krijgen. Met de opbrengst van deze collecte worden de kosten daarvan betaald. Pastorale medewerkers, contactpersonen en diakenen kunnen zo, niet alleen een luisterend oor, maar ook een zichtbaar teken van meeleven geven.
  2. Jachtlaankerk/Kapel Hoog Soeren: o.a. pastoraat  en onderhoud gebouwen.
  3. Missionair Werk Kerk voor het dorp
    De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft kleine geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een ‘huiskamer van het dorp’ maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie. Binnen de Dorpskerken- beweging inspireren en motiveren kleine gemeenten elkaar. Met deze collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.

U kunt uw collecte overmaken naar rekeningnummer NL86 INGB 0008 2492 92  t.n.v. Collecten JLK & KHS te Apeldoorn o.v.v. “Collecte Jachtlaankerk 13 juni 2021”
Óf: scan met uw smartphone onderstaande QR code (niet met de scanner van uw bank-app). U wordt naar een “Tikkie” geleid waar u zelf het bedrag kunt invullen.