Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Help een stille Corona-ramp voorkomen

In veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika neemt het aantal besmettingen snel toe en dreigt een ramp van ongekende omvang. In Thailand kunnen 150.000 migranten uit Myanmar niet naar gezondheidscentra toe. In Zuid-Soedan zijn de grenzen naar Oeganda en Kenia gesloten, terwijl daar 80% van hun voedsel vandaan komt.

Kerk in Actie heeft een actie voor Noodhulp-corona opgezet. In Apeldoorn willen we dit initiatief van harte ondersteunen. Draagt u ook uw steentje bij ?

De opbrengst van deze actie is bestemd voor kerken en lokale hulporganisaties die met steun van Kerk in Actie zorg verlenen aan kwetsbare mensen die getroffen zijn door de gevolgen van de corona pandemie.

U kunt u bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL85RABO0373740301 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Apeldoorn. Wij willen u dringend vragen uitsluitend dit rekeningnummer van de Diaconie te gebruiken voor deze actie. Ook kunt u via de afgedrukte QR-code betalen.

Wij zijn ons er van bewust dat we veel aan u vragen, naast een bijdrage voor de actie Vakantiegeld Samen Delen, de digitale collectes, nu weer een nieuwe actie. Maar laten we met elkaar proberen Kerk te zijn voor onze medemens in nood, ver weg en dicht bij.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!