Door de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) is een gedragscode vastgesteld. Deze sluit aan bij de vastgestelde gedragscode van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en is bedoeld voor alle vrijwilligers die werkzaam zijn, in ons geval voor de Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren.

Alle vrijwilligers dienen bekend te zijn met deze gedragscode. De gedragscode kunt u lezen door te klikken op ‘Gedragscode PGA‘ en is ook te vinden op de website van de PGA.

De gedragscode is zeker lezenswaardig.

Maarten de Graaf,
voorzitter wijkkerkenraad Jachtlaankerk en kapel Hoog Soeren