Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Ons leven is in taal gevangen. Het kan zomaar zijn dat uzelf gedichten schrijft. Dan bent u niet de enige. Duizenden Nederlanders zijn daarmee bezig. Op menige bruiloft of begrafenis dragen mensen al dan niet eigen dichtregels voor. Onze wijkpredikant Michiel de Leeuw gebruikt vaak poëzieteksten in zijn preken. Poëzie heeft verwantschap met rituelen, religie en filosofie. Ze blijkt op wezenlijke momenten in het leven een rol van betekenis te spelen.

Johan Reijmerink leidt u in een lezing graag de wereld van de moderne Nederlandse en Vlaamse poëzie binnen. Aan de hand van zijn nieuwe boek De dans van de dichter (2020) wil hij u laten zien dat poëzie niet zo onleesbaar is als vaak wordt verondersteld. Johan Reijmerink staat in deze lezing van Verdieping in Noordwest stil bij de wijze waarop je poëzie kunt lezen, wat zij bij benadering is, wat daarbij de rol van de recensent is in onze horizontale maatschappij en bovenal wat het dansende denken van de dichter inhoudt. Hij illustreert dit voor u met een tweetal gedichten die goede voorbeelden zijn van het transcendente karakter in veel hedendaagse poëzie. Leidraad is daarbij de uitspraak van de filosofe en dichteres Renée van Riessen:

Poëzie is taal die raakt aan iets wat ons overstijgt.’

Na afloop van de lezing is er gelegenheid om het boek voor 20 euro te kopen, gesigneerd en wel.  Johan Reijmerink is publicist, lid van onze gemeente en schrijft al meer dan dertig jaar over moderne poëzie in diverse literaire tijdschriften.

Vanwege de coronamaatregelen is het verplicht u aan te melden.

Datum:            4 november 2020

Tijd:                 20.00 – 22.00 uur

Plaats:             Jachtlaankerk

Inleider:         Johan Reijmerink

Opgave: