Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Elke zondag bezorgen we na afloop van de dienst in de Jachtlaankerk drie boeketten bij gemeenteleden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken vanwege ziekte of een verdrietige gebeurtenis. Is er een dienst in de Kapel Hoog Soeren, dan brengen we dit boeket ook naar een gemeentelid in Hoog Soeren. Gemeenteleden dragen zelf namen aan bij de bloemengroet-commissie voor iemand die een extra steuntje in de rug kan gebruiken.

De bloemengroet verandert

Wij realiseren ons dat het ook fijn is om een bloemetje te mogen ontvangen voor een fijne gebeurtenis. Daarom willen wij u, als gemeente, vragen om vanaf heden ook deze gemeenteleden aan te dragen bij de coördinator van de bloemengroet, Ada Breure. U kunt haar bereiken door een e-mail te sturen naar of per telefoon: 055 355 16 64. De zondagse bloemengroet uit de Jachtlaankerk gaat dan naar twee gemeenteleden als steuntje in de rug en naar een gemeentelid voor een blijde gebeurtenis.

Te denken valt ook aan personen in uw directe omgeving en die geen lid zijn van onze gemeente. Zo richten we ons zowel naar binnen als naar buiten.

Wat is een blijde gebeurtenis?

Dat kan heel breed zijn: een gemeentelid die binnenkort (groot)ouder wordt, zien gemeenteleden na een lange tijd familie weer uit bijvoorbeeld  het buitenland, of is er ander goed nieuws. U kunt u diegene via Ada Breure opgeven.

Andere bloemenattenties

U hoeft geen gemeenteleden aan te melden die een huwelijksjubileum vieren, zij krijgen bloemen via het wijkteam. Ook de 80-plussers in onze gemeente vallen niet onder deze bloemengroet, zij ontvangen een attentie vanuit het Team Ouderen Pastoraat (TOP).