Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

U heeft zich aangemeld voor de kerkdienst van zondag.
Op vrijdagavond hoort u of er een plek voor u is gereserveerd.
Heeft u geen bevestiging gehad dan is er helaas voor deze zondag geen plaats voor u beschikbaar. 

Hoe u zich kunt aanmelden voor een kerkdienst en welke overige maatregelen er gelden voor het bijwonen van een kerkdienst wordt hieronder beschreven. 

Voor de komende vier zondagen kunt u zich als volgt aanmelden:

Voor het aanmelden via de app of via de koster geldt: Heeft u geen bevestiging ontvangen dan is er helaas voor deze zondag geen plaats voor u beschikbaar.

Bij de aanmelding geeft u aan met hoeveel personen u, uit hetzelfde huishouden, komt. Kijk goed of het aantal klopt. Zo is er voor zoveel mogelijk mensen ruimte in de kerk. Kinderen moeten ook worden aangemeld. Kinderen die naar de kinderkring gaan nemen plaats op de podiumrand en tellen niet mee in het totale aantal kerkbezoekers.

Maakt u gebruik van de autodienst, dan komt uw aanmelding binnen via de coördinator van de autodienst. Bent u chauffeur dan dient u zich aan te melden.

Vanaf vrijdagmiddag 15.00 uur kunt u zich niet meer aanmelden.
Alle aanmeldingen worden dan op een rij gezet en de plaatsen worden toegewezen.

U ontvangt op vrijdagavond, vóór de door u aangegeven dienst die u wilt bijwonen, een bericht waarin staat dat uw aanmelding is gehonoreerd en meer informatie over uw plek in de kerkzaal. Deze plek wijkt af van de plaats waar u gewoontegetrouw plaats neemt.

Als blijkt dat er meer aanmeldingen zijn dan is toegestaan in de kerkzaal, dan is er geen plek voor u beschikbaar. U ontvangt dan GEEN bericht.
Bij de eerstvolgende kerkdienst krijgt u voorrang bij de plaatstoewijzing; mits u zich ook voor die volgende dienst heeft aagemeld. De kerkdiensten in de Jachtlaankerk worden ook online uitgezonden. De link hiervoor wordt wekelijks gepubliceerd in een apart bericht op onze website www.jachtlaankerk.nl  en natuurlijk kunt u luisteren via de kerkomroep.

Komt u met de auto, u kunt uw auto niet plaatsen op het voorplein bij de kerk. U kunt wel gebruik maken van de parkeerplaatsen bij het Walterbosch. De achteringang van de kerk is helaas gesloten. Bij de aanmelding kunt u aangegeven of u van de autodienst gebruik wilt maken.

U kunt alleen bij hoge nood gebruik maken van het toilet.

Wanneer u de kerk binnen komt:

 • Draagt u een mondmasker bij binnenkomst totdat u op uw plek zit en bij vertrek zet u dit weer op.
 • Desinfecteert u uw handen.
 • Wordt u de gezondheidsvraag gesteld.
 • Wordt uw naam genoteerd/afgevinkt.
 • Ontvangt u instructies over de rij en zijde van uw plek in de kerk.
 • Neemt u bij de ingang van de kerkzaal zelf de zondagsbrief mee.
 • Wordt u vervolgens door een begeleider naar uw plaats gebracht.
 • Legt u uw jas op de stoel voor u of onder uw stoel.
 • Verlaat u deze plek niet meer.
 • Wacht u na de dienst op het teken van de begeleider om de kerkzaal te verlaten via de aangewezen uitgang.
 • Legt u uw collectegeld in de schaal bij de uitgang.