Activiteiten

De Jachtlaankerk houdt zich aan de door de Rijksoverheid gegeven adviezen zoals tegen het coronavirus.

Naast kerkdiensten organiseert de Wijkgemeente ook tal van andere activiteiten. Onze cursusactiviteiten (vaak in de vorm van een leerhuis) programmeren we in ‘Verdieping in Noord-West
Voor de activiteiten voor kinderen en jongeren verwijzen we naar de pagina Jeugd. Voor de ouderen organiseren we o.a. bijeenkomsten van de Club 65+.

 

  • Club 65+ Pindamannetjes maken

    Een knutselmiddag waarop vogelvoer in de vorm van pindamannetjes gemaakt worden. De opbrengst van de verkoop van de pindamannetjes wordt gedoneerd aan de zwerfjongeren. Iedereen is hartelijk welkom! Informatie bij Bets van de Pol, tel.355 69 55 en Mieke Bakker, tel. 355 18 78.

  • Leeskring ‘ONZEKER WETEN’, een inleiding in de radicale theologie, 1e van 5 bijeenkomsten

    Het leven is onzeker, en dat geldt ook voor ons geloven. Moeten we alle onzekerheid proberen uit te bannen en zien op te heffen? En kan dat wel? Ten koste van wat? Of is onzekerheid een voorwaarde voor geloven? Deze en andere vragen komen aan de orde waar we samen met anderen dit in 2022 […]