Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Wat is waarheid?

Pilatus stelde Jezus de vraag: “Wat is waarheid?”, en wachtte het antwoord niet af.

Pier Slump gebruikt dit bijbelfragment om iets te vertellen over het begrip ‘waarheid’. Hij zal laten zien hoe dit begrip in religies vorm gekregen heeft en hoe door de geschiedenis heen diverse filosofen met dit begrip hebben geworsteld.

Er zal volop gelegenheid zijn tot discussie of gesprek.

Zie ook het programma ‘Verdieping in West+

Begeleider:     Pier Slump

 

[De bijeenkomst was oorspronkelijk gepland op een andere datum]