Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Verhalen rond de geboorte van Jezus

In de categorie ''

Een lezing die perfect past in de Adventstijd.

Marcus en Johannes vermelden niets over de geboorte van Jezus. Zij lijken daarin niet geïnteresseerd. Daartegenover vertellen Matteüs en Lucas ieder een heel eigen versie.
Maar er zijn meer verhalen over de geboorte van Jezus.

In deze lezing kijken we eerst naar de opbouw en naar enkele verschillen van Matteüs en Lucas.
Daarna kijken we wat enkele apocriefe evangeliën (= die niet opgenomen zijn in de bijbelse canon) over die geboorte zeggen.
En tenslotte kijken we wat de Koran vertelt over de geboorte van Isa/Jezus.

Een goede voorbereiding op Kerst.

Informatie en leiding: Gerrit Ruiterkamp (em. predikant), of tel. 055 8443110.

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus is aanmelden verplicht!

Gerrit Ruiterkamp is em. predikant en is vorig jaar in Apeldoorn komen wonen.