Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Paasmiddag ouderen

Paasmiddag op 17 april 2019 voor leden van onze gemeente van 75 jaar en ouder.

Vanaf 15.00 uur is de kerk open. We beginnen om 15.30 uur en luisteren naar de overdenking met mooie liederen.
Pastor is mevrouw Margriet van der Veen.

Na de pauze is er een broodmaaltijd en sluiten de middag af om 17.30 uur.

Ook degenen die geen uitnodiging ontvingen zijn welkom.
Opgeven bij Bets van de Pol, tel. 355 6955 of bij Jenneke Sielias, tel.355 64 68. Email: .
Graag weer afmelden als u toch niet kunt komen