Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Passage: Het vluchtelingenwerk

In de categorie ''

Mevrouw E Dekker uit Apeldoorn schetst de asielprocedure, haar werkzaamheden binnen die procedure en de werkwijze na vestiging in de gemeente aan de hand van voorbeelden.

Passage is een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. Leden ontvangen het blad Passage Magazine, er zijn boekenkringen, Films/DVD clubs, een fietsclub,  en museum uitstapjes.