Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Ouderensoos: Advents-kerstmiddag

In de categorie ''

De senioren rond de Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren zijn van harte uitgenodigd voor de Advent-Kerstmiddag.

De kerk is open vanaf 15.00 uur.
U wordt ontvangen met thee en iets lekkers, waarna we om 15.30 uur met het programma beginnen.

We luisteren samen naar het kerstevangelie en een overdenking door onze wijkpredikant ds. Michiel de Leeuw.
We zingen bekende advent- en kerstliederen en het geheel wordt muzikaal omlijst.

Na de pauze vervolgen we de middag met een kort kerstverhaal, waarna een heerlijke kop soep en broodjes geserveerd worden.
Om ongeveer 17.30 uur besluiten we de middag.

Wij hopen dat u aan onze uitnodiging gehoor zult geven.
Ook als u niet in staat bent om te komen, weet u dan toch met ons verbonden.

Als u van plan bent om deze middag met ons mee te vieren is het in verband met de voorbereiding nodig dat u zich opgeeft vóór dinsdag 10 december a.s.
Dit kan door invulling van het antwoordstrookje wat u bij de uitnodiging hebt ontvangen. Het kan ook telefonisch of per email met vermelding van adres, telefoonnummer, of vervoer nodig is en of een eigen rollator mee moet in de auto (in de hal van de kerk staan een aantal rollators die gebruikt kunnen worden).
Bewoners van De Loohof kunnen het antwoordstrookje inleveren bij de receptie van de Loohof vóór dinsdag 10 december a.s.

Jenneke Sielias, Spinelstraat 4    tel.: 055-355 64 68
Bets v.d. Pol, Scheperweg 32      tel.: 055-355 69 55

 Heeft u zich opgegeven maar bent u onverhoopt verhinderd door bv. ziekte, wilt u dan afmelden bij één van de bovengenoemde dames.

Wij hopen op een fijne en gezellige middag, samen met u! Namens de Soos en de voorbereidingscommissie,

Mieke Bakker en Sita Israëls