Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Ouderensoos

Samen met Wies de Graaf maken we kaarten met Staphorster stipwerk.

Leiding Mieke Bakker, tel. 355 18 78.
Vervoer via Dinie Oostenbrugge, tel. 355 50 66.