Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Leeskring: ‘Eenvoudig leven. Bijbelstudies over het goede leven’

In de categorie ''

Hoe leef je goed? Hoe ga je om met vragen rond verduurzaming? Het laatste klimaatrapport van het IPCC heeft deze vragen voor een ieder van ons nog eens op scherp gezet. We kunnen er niet meer omheen: er moet iets veranderen aan onze levenswijze.

Kort geleden verscheen het praktische boekje ‘Eenvoudig leven, Bijbelstudies over het goede leven’ (Sam Janse e.a.; Kokboekencentrum, 2021). In dit dunne boekje (128 bladzijden!) bespreken diverse auteurs verschillende Bijbelgedeelten met als achterliggende vraag: hoe helpen ze ons bij het ‘goede leven’? De auteurs reiken ons vragen, voorbeelden en concrete suggesties aan. Voor wie zich samen met anderen wil verdiepen in vragen over wat er nodig is, en wat wij daar zelf in kunnen betekenen.

Deze leeskring wordt georganiseerd door, en vindt plaats in de Jachtlaankerk en de Goede Herderkerk (om en om). Na een algemene inleiding door een van de predikanten, gaan we met elkaar in gesprek in kleine groepen.

Ook andere wijken (Apeldoorn Noord-Oost en De Drie Ranken) gaan met dit boek aan de slag (voor data en mogelijkheden daar: zie de websites van die kerken). We zijn van plan om naar aanleiding van dit boek en deze thematiek met alle wijken samen een aantal bijzondere activiteiten te organiseren.

Begeleiders: ds. Michiel de Leeuw en ds. Annelies Jans

Opgave: uiterlijk 5 oktober bij
Michiel de Leeuw: , 06-42089096 of
Annelies Jans: , 06-39183639

De vervolgdata en locaties zijn:
9 november: Jachtlaankerk
30 november: Goede Herderkerk
25 januari: Jachtlaankerk
15 februari: Goede Herderkerk
15 maart: Jachtlaankerk