Het goede leven – volgens de visie van Ayn Rand

In de categorie ''

Wat is een goed leven? En wat is goed leven? Heeft het leven zin? Hoe kan ik betekenis aan mijn leven geven? Hoe moeten we samen leven? Vragen, vragen, vragen.
“Je moet van je leven een kunstwerk maken” zegt Michel Foucault. “Je moet je aandacht vooral op de ander richten” zegt Bertrand Russell. Meningen, meningen, meningen. Veel filosofen hebben over Ars Vitae, over Levenskunst, nagedacht en geschreven.

In de voordracht ‘Het goede leven’ wil Pier Slump stilstaan bij de visie die de Russisch/Amerikaanse filosoof en schrijfster Ayn Rand had op dat goede leven. Haar kijk op samenleven heeft veel invloed gehad – en heeft dat nog – op het hedendaags denken in samenleving en politiek. Bij haar speelt hebben een veel grotere rol dan het zijn en staat daarmee loodrecht op het joods (-christelijke) gedachtegoed. En zit haar denken ook een beetje onder onze huid?

Opgave: