Gesprekskring ‘Mohammed, een Bijbelse profeet’

In de categorie ''

Waarom staan er zoveel Bijbelse verhalen in de Koran?
Waarom krijgen met name de grote profeten Abraham, Mozes en Jezus er zoveel aandacht?
Waarom zijn er in deze teksten naast de vele overeenkomsten ook veelzeggende verschillen tussen de Bijbel en de Koran?

In het boek “Mohammed, een Bijbelse profeet in het spoor van Abraham, Mozes en Jezus” maken de auteurs, het echtpaar Leny Hofland en Senno Verduijn, aan de hand van een hele serie voorbeelden duidelijk dat de Bijbelse verhalen en profeten voor Mohammed een belangrijke inspiratiebron waren.

De historische context van de begintijd van de islam verklaart al veel, maar vooral uit de levensloop van Mohammed zelf blijkt dat hij zich spiegelde aan de Bijbelse profeten, ja zich aan hen verwant voelde.
Het boek gaat nader in op het begrip “profeet” en geeft een andere kijk op de profeten Mohammed en Jezus.

Het is niet noodzakelijk het boek al gelezen te hebben.

Leiding : Leny Hofland & Senno Verduijn
Opgave :