Gespreksgroep Rouwbeleving, 1e van 7 avonden

In de categorie ''

Als je een dierbare verliest, kun je het leven ervaren als een ‘land waar je de weg niet kent’. Het kan moeilijk zijn om verder te komen, in je pijn en je verdriet.
Het omgaan met je gevoelens, het vinden van een ritme en zinvolle invulling van je dag, het opbrengen van de energie, de omgang met anderen in je omgeving. Er kunnen allerlei vragen opkomen, over het verleden en de toekomst, over het waarom, over je geloof.

Misschien kan deze rouwbelevingsgroep dan iets voor u of je betekenen. Want het kan helpend zijn om over je ervaringen te praten met mensen die een zelfde soort verlies hebben meegemaakt. Aandacht, herkenning en erkenning kunnen steun en troost bieden. Natuurlijk in alle vertrouwelijkheid. En er worden handvatten aangereikt om je weg te vinden in dat onbekende land.

Gespreksthema’s zijn o.a.: afscheid en uitvaart, rouwgevoelens en rouwproces, omgaan met de feestdagen, dierbare herinneringen en rituelen, reacties vanuit de omgeving, zorg voor jezelf, geloof en zingevingsvragen.

We houden 7 maandelijkse bijeenkomsten, van november tot juni. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 25 november, van 15.00 – 17.00 uur in de Jachtlaankerk. Daar spreken we de volgende bijeenkomsten met elkaar af.
Twijfel je over deelname? Je kunt ook na de eerste bijeenkomst besluiten of dit bij je past.

Meer informatie en opgave bij: ds. Michiel de Leeuw, 06-42089096 /