Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Gespreksgroep ‘Nu ik oud word’  

In de categorie ''

Met anderen praten over ouder worden en de laatste levensfase is niet altijd gemakkelijk.

We gaan dat drie ochtenden doen aan de hand van een brochure van de Raad van Kerken in Nederland.

Thuis lezen we drie artikelen uit die brochure en bespreken ze met elkaar:
– ‘Kwetsbaarheid als waarde’ (van journalist Teun Jan Tabak)
– ‘Omgaan met de laatste levensfase vanuit Bijbels perspectief’ (van theoloog Erik Borgman)
– ‘Ethische kanttekeningen bij voltooid leven’ (van ethicus Theo Boer).

De brochure kost € 9,- (ook zonder deelname verkrijgbaar)

Het maximumaantal deelnemers is 10.

De vervolgdata zijn 10 en 17 november.

Info, aanmelden, leiding en brochure:  Gerrit Ruiterkamp (em. predikant)
Opgave vóór 27 oktober bij Gerrit Ruiterkamp.
Tel.: 055-8442110
E-mail: