Geloven 2.0: gespreksgroep voor 16+ jongeren

In de categorie ', '

‘Geloven 2.0’ is een platform voor jongeren van 16 jaar en ouder, die eens bewust en kritisch over hun geloof en leven willen nadenken. Wat houdt je bezig? Wat vind je belangrijk? Waar heb je vragen bij? De groep draagt zelf thema’s aan.

We praten ook over geloof: wat heb je meegekregen en wat kun je daar zelf mee? Hoe ontwikkelt zich dat? Hoe kijk je aan tegen God en Jezus, de Bijbel, het leven en de wereld?

We komen 1x per maand bij elkaar, op zondagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur (hét moment waarop iedereen kan), op de volgende data:

Tijd: 19.00-20.30 uur
Data in 2024 spreken we later af.

Aan het eind van het seizoen komt de mogelijkheid ter sprake om in een feestelijke dienst belijdenis van je geloof te doen, maar alleen voor wie dat wil en daaraan toe is.

Wil je meedoen, of wil je meer weten?
Contact: ds. Michiel de Leeuw, / tel. 06 42089096