Club 65+ Sinterklaasmiddag

In de categorie ''

Sinterklaas heeft het helaas te druk om zelf te komen. Daarom wordt de film “Alleen op de wereld”, naar het boek van Hector Malot, getoond.
De oude Remi vertelt daarin zelf het verhaal.

Aanvang al om 14.00 uur, zodat er genoeg tijd is voor deze feestelijke middag.

Iedereen is van harte welkom.

Informatie bij Bets van de Pol, tel. 355 69 55 en Mieke Bakker, tel. 355187 78.