Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

3e gesprekskring ‘Wonderverhalen’

In de categorie ''

Deze kring wordt aangeboden voor 4 groepen van maximaal 10 personen.

Wonderverhalen komen veel voor in het Nieuwe Testament, zeker in de evangeliën. Hier wordt iemand genezen, daar wordt brood vermenigvuldigd, verderop loopt iemand over water. De verhalen zijn even bekend als ongemakkelijk. Want wat moet je ermee? Kan het waargebeurd zijn? Is het symbolisch bedoeld? Of gaat er een appèl vanuit voor je eigen leven?

We gaan met elkaar een poging wagen om meer grip te krijgen op wonderverhalen. We leren over de thematiek en achtergronden van verschillende wonderverhalen. We gaan met elkaar na welke interpretaties er mogelijk zijn.
En we gaan in gesprek over de vraagwelke ons het meest aanspreekt. We doen dit aan de hand van bijbelfragmenten, preekfragmenten, een lied etc.

Er zijn vier wonderlijke bijeenkomsten:
– Introductie en natuurwonder
– Lichamelijke genezing
– Demonenuitdrijving
– Dodenopwekking

De data voor deze gespreksking: 20 april, 18 mei, 1 juni en 15 juni.

Deze serie gesprekskringen is volgeboekt; dat geldt helaas ook voor de andere gesprekskringen die in februari en april starten.

Begeleider: ds. Michiel de Leeuw
Aanmelden: / 06-42089096