Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

2e gesprekskring ‘Wonderverhalen’

In de categorie ''

Wonderverhalen komen veel voor in het Nieuwe Testament, zeker in de evangeliën. Hier wordt iemand genezen, daar wordt brood vermenigvuldigd, verderop loopt iemand over water. De verhalen zijn even bekend als ongemakkelijk. Want wat moet je ermee? Kan het waargebeurd zijn? Is het symbolisch bedoeld? Of gaat er een appèl vanuit voor je eigen leven?

In vijf bijeenkomsten gaan we met elkaar een poging wagen om meer grip te krijgen op wonderverhalen.

De data voor deze gespreksking: 10 maart, 24 maart, 14 april, 12 mei en 26 mei.

Begeleider: ds. Michiel de Leeuw
Aanmelden: / 06-42089096.

Voor meer informatie zie het bericht hierover elders op de site: ‘wonderverhalen