Bijbelkring

In de categorie ''

Samen een preek lezen en het gedeelte dat op het leesrooster staat.

We zoeken niet naar één antwoord of waarheid maar we zoeken het geloofsgesprek met elkaar. Luisteren naar wat de ander in een Bijbelverhaal leest, aandacht voor je eigen levenservaringen en respect voor wat de traditie meeneemt, zijn de ingrediënten.

Het is een laagdrempelige bijeenkomst met koffie en thee waar een ieder welkom is om aan te schuiven. In anderhalf uur lezen we een preek en bespreken we een Bijbelgedeelte. Er hoeft niks voorbereid te worden, Hester zorgt voor teksten.

Info en opgave:  of tel: 06-51627241