Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

1 juni 2012 werd ds. Harry Smit bevestigd als predikant van de Jachtlaankerk en de kapel Hoog Soeren.
Nu, ruim zes jaar later, nemen we afscheid van Harry als predikant in verband met zijn vertrek naar de Protestantse Gemeente in wording Schouwen aan Zee voor de Pelgrimskerk in Burgh-Haamstede, Zeeland.

Als gemeente zullen we Harry en Paula missen.

Op zaterdag 24 november nemen we op informele wijze afscheid van Harry en Paula.
U bent van harte welkom van 19.00 – 21.00 uur in de kerkzaal van de Jachtlaankerk.

We willen deze avond gebruiken om terug te blikken op de afgelopen periode en hen bedanken voor hun inzet voor de gemeente rond de Jachtlaankerk en de kapel Hoog Soeren. We omlijsten de avond met muziek en zang, conform het karakter van onze gemeente.

Mocht u op een of andere manier een bijdrage willen leveren aan de afscheidsavond, dan kunt u zich aanmelden, vóór maandag 19 november, via de mail bij Emmy Verheul, 

Op zondag 11 en 18 november kunt u bij de beide ingangen van de kerk, in de daarvoor bestemde boxen, een financiële bijdrage geven (contant) voor het afscheidscadeau van Harry Smit.
U kunt uw bijdrage voor het cadeau ook overmaken via NL21 INGB 0001 1165 00 t.n.v. wijkkas Jachtlaankerk, onder vermelding van cadeau Harry Smit.

Wie niet met eigen vervoer naar de afscheidsavond  kan komen kan gebruik maken van de autodienst, aanmelden kan via 055 3671897.

Zondag 2 december is de laatste kerkelijke viering met ds. Harry Smit als onze predikant.